Zgłoszenie czasowego wykonywania usług detektywistycznych

Zgłoszenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy mogą w Polsce czasowo świadczyć usługi detektywistyczne bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym celu zostali zobligowani do zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze czasowego świadczenia usług detektywistycznych

Wnioskodawca przesyła zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług.

Dokumenty

2. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w art. 16a ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych, organ wzywa przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zgłoszenie o zamiarze czasowego wykonywania usług detektywistycznych

Ile będziesz czekać

Nie jest wskazany.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.