Zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych obecnego inspektora ochrony danych

W twojej firmie funkcjonuje inspektor ochrony danych i zmieniły się jego dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu? Musisz o tym zawiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak? Dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wyznaczyli w swojej firmie inspektora ochrony danych i wysłali do Urzędu Ochrony Danych Osobowych informujące o tym zawiadomienie.

W zawiadomieniu należy podać następujące dane IOD:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej

Jeśli dane się zmieniły, trzeba poinformować o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego IOD.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych obecnego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego IOD.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia drogą elektroniczną, otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zawiadomienie o zmianie danych osobowych obecnego inspektora ochrony danych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zagadnienia związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych reguluje Artykuł 37 RODO.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.