Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Brexit – poradnik

Poradnik skierowany jest do polskich przedsiębiorców w szczególności tych zaangażowanych na brytyjskim rynku (importerów i eksporterów), ale i podmiotów uczestniczących w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim. Skutki brexitu mogą dotknąć teoretycznie każde przedsiębiorstwo, nawet jeżeli w pierwszej chwili tak się nie wydaje.

Przedsiębiorco, poddaj analizie swoją dotychczasową działalność i sprawdź jaki wpływ może mieć brexit na twoją firmę.

Rodzaj działalności

Wybierz interesujący temat:

 

Eksport

Import

Własność intelektualna

Transport

Dostawy

Dane oraz usługi cyfrowe

Usługi

Lokalizacja

Konkurencja i rynek

 

 

 

O Poradniku

Porady oparte są m.in. na stanowisku UE wyrażonym w licznych notach przygotowanych przez Komisję Europejską, jak również stanowisko prezentowane przez Wielką Brytanię i publikowanym jeszcze w trakcie negocjacji warunków wystąpienia z UE. Warunki te nie zostały do chwili obecnej określone. Istnieje prawdopodobieństwo tzw. bezumownego brexitu. Pozostaje wiele niepewności, np. skala oraz intensywność przyszłych kontroli granicznych czy możliwości transportowe w praktyce. Od warunków wyjścia zależy w jakim zakresie zachowany zostanie dostęp do rynku brytyjskiego oraz na jakich zasadach Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku unijnego, w tym polskiego.

Nota prawna

Interaktywny poradnik o brexicie dla przedsiębiorcy to narzędzie wyłącznie poglądowe skierowane do przedsiębiorców. Należy mieć w szczególności na uwadze, że scenariusz i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie są obecnie ostatecznie określone. Nie może udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje w nim zawarte w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.

Interaktywny przewodnik po brexicie dla przedsiębiorcy będzie aktualizowany o nowe dane, ustalenia i dokumenty w miarę postępów prac.

Zachęcamy do równoczesnego śledzenia strony MPiT poświęconej brexit, na której publikujemy najnowsze informacje.