Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Efekty Polskiej Strefy Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji od połowy 2018 r. z sukcesem pobudza realizację inwestycji prywatnych na terenie Polski

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 do końca 2021) wydano łącznie 1 521 decyzji o wsparciu, na 73,4 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji, z deklaracją stworzenia 31 569 nowych miejsc pracy.

Rok 2021 był rekordowy dla Polskiej Strefy Inwestycji - w minionym roku wydano 713 decyzji o wsparciu (w samym grudniu 237 decyzji), na wartość inwestycji 37,1 mld PLN, z deklaracją utworzenia 16 831 nowych miejsc pracy (w samym grudniu zadeklarowano 6 196, był to wynik zbliżony do wyniku rocznego z 2020). 

W porównaniu do 2020 roku w liczbie projektów zanotowano wzrost o 92% r/r, wzrost o 145%  wartości inwestycji oraz wzrost o 186% w liczbie nowych miejsc pracy. Zaś w porównaniu do okresu sprzed pandemii, czyli do 2019 roku, w liczbie projektów nastąpił wzrost o 102%, w wartości inwestycji wzrost o 145%, a w liczbie nowych miejsc pracy wzrost o 159%.

Ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje chętnie korzystają polskie MŚP oraz zagraniczne firmy. Dzięki temu, że oferta Polskiej Strefy Inwestycji jest dostępna na terenie całego kraju, udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów wyniósł 65% w całym 2020  i 60% na 2021 roku.

W całym 2019 średni odsetek wartości inwestycji lokowanych poza dawnym terenem SSE wyniósł 55%. W całym 2020 wyniósł 59%, a w 2021 wzrósł do 64%. Powyższe dane najlepiej pokazują, że dziś cała Polska stała się Strefą Inwestycji.

Zobacz prezentację na temat wyników PSI za 2021 rok: podsumowanie robocze PSI za 2021 r. - prezentacja.pdfPDF

Podsumowanie w podziale na regiony Polski

Decyzje o wsparciu, czyli o przyznaniu ulgi podatkowej na nową inwestycję są wydawane przez 14 spółek tzw. Zarządzających Obszarami. Liderami pod względem liczby wspartych inwestycji są: - Katowicka SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE i Wałbrzyska SSE to łącznie 31% projektów inwestycyjnych i łącznie 42% wartości inwestycji w ramach PSI w 2021 roku. Do końca 2021 te trzy strefy wydały decyzje o wsparciu dla 219 projekty  i 15,4 mld PLN wartości inwestycji.

W 2020 województwa Polski Wschodniej przyciągnęły razem 106 (28%) inwestycji na 2,2 mld PLN (14%). W 2021 były to 172 inwestycje (24%) o wartości 7,8 mld PLN (21%).

Nowe inwestycje przyczyniają się do zwiększania potencjału gospodarczego regionu (między innymi poprzez zwiększone nakłady na infrastrukturę i wzrost kompetencji pracowników).

Statystyki PSI za 2021 rok:

Obrazek przedstawia wyniki Polskiej Strefy Inwestycji z 2021 r. Na obrazku widzimy podział na poszczególne strefy oraz liczby decyzji o wsparciu, które zostały przez nie udzielone w 2021 r.