Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Efekty Polskiej Strefy Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji od połowy 2018 r. z sukcesem pobudza realizację inwestycji prywatnych na terenie Polski

W sumie, według stanu na koniec 2019 roku, przyznano już 432 decyzje o wsparciu nowych projektów inwestycyjnych, których łączna deklarowana wartość wyniesie 20,9 mld zł. Inwestycje te mają również przyczynić się do utworzenia ponad 8,5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu oraz nowoczesnych usług dla biznesu.

Ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje chętnie korzystają polskie MŚP oraz zagraniczne firmy. Dzięki temu, że oferta Polskiej Strefy Inwestycji jest dostępna na terenie całego kraju, 74 % beneficjentów stanowiły firmy z rodzimym kapitałem.  W sumie krajowe przedsiębiorstwa planują zainwestować 9,26 mld zł. Z korzystnych warunków realizowania inwestycji skorzystało też 113 zagranicznych przedsiębiorców, z kapitałem pochodzącym przede wszystkim z Niemiec, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Holandii. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzi z Niemiec (32 decyzje) oraz Stanów Zjednoczonych i Włoch (po 8 decyzji).

Podsumowanie w podziale na regiony Polski

Decyzje o wsparciu, czyli o przyznaniu ulgi podatkowej na nową inwestycję są wydawane przez 14 spółek tzw. Zarządzających Obszarami. Liderami pod względem liczby wspartych inwestycji są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (61 decyzji), Krakowski Park Technologiczny (55 decyzji) oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (49 decyzji). 

Pod względem wartości planowanych nakładów inwestycyjnych, bardzo dobrymi efektami mogą pochwalić się też Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.

Zarządzający Obszarem Liczba decyzji o wsparciu Deklarowane nakłady inwestycyjne Deklarowane nowe miejsca pracy

Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości

16

380 472 963 zł

276

Katowicka SSE 

61

4 190 816 166 zł

2058

Kostrzyńsko-Słubicka SSE 

31

1 975 364 639 zł

690

Krakowski Park Technologiczny

55

2 477 453 876 zł

1508

Legnicka SSE 

6

407 520 040 zł

183

Łódzka SSE 

42

3 122 081 509 zł

969

Pomorska SSE 

49

1 649 967 659 zł

466

Słupska SSE

10

421 435 695 zł

137

SSE EURO-PARK MIELEC 

40

1 851 203 659 zł

733

SSE "Starachowice" 

18

580 523 000 zł

266

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

18

277 908 606 zł

156

Tarnobrzeska SSE EURO-PARK Wisłosan 

23

409 860 430 zł

255

Wałbrzyska SSE INVEST-PARK 

30

2 553 557 143 zł

555

Warmińsko-Mazurska SSE 

33

595 446 000 zł

272

SUMA

432

20 893 611 385 zł

8 524

Źródło: Baza CRM, DRI, MR (stan na 31.12.2019 r.)