Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Efekty Polskiej Strefy Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji od połowy 2018 r. z sukcesem pobudza realizację inwestycji prywatnych na terenie Polski

Rok 2021 był rekordowy dla Polskiej Strefy Inwestycji - w minionym roku wydano 714 decyzji o wsparciu (w samym grudniu 236 decyzji), na wartość inwestycji 37,1 mld PLN, z deklaracją utworzenia 16 597 nowych miejsc pracy (w samym grudniu zadeklarowano 5 816, był to wynik zbliżony do wyniku rocznego z 2020).  

 

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 do końca 2021) wydano łącznie 1 522 decyzje o wsparciu, na 73,4 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji, z deklaracją stworzenia 31 335 nowych miejsc pracy.

W porównaniu do 2020 roku w liczbie projektów zanotowano wzrost o 92% r/r, wzrost o 144%  wartości inwestycji oraz wzrost o 182% w liczbie nowych miejsc pracy. Zaś w porównaniu do okresu sprzed pandemii, czyli do 2019 roku, w liczbie projektów nastąpił wzrost o 102%, w wartości inwestycji wzrost o 143%, a w liczbie nowych miejsc pracy wzrost o 155%.

Ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje chętnie korzystają polskie MŚP oraz zagraniczne firmy. Dzięki temu, że oferta Polskiej Strefy Inwestycji jest dostępna na terenie całego kraju, udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów wyniósł 65% w całym 2020  i 60% na 2021 roku.

W całym 2019 średni odsetek wartości inwestycji lokowanych poza dawnym terenem SSE wyniósł 55%. W całym 2020 wyniósł 59%, a w grudniu 2020 wzrósł do 63%. Powyższe dane najlepiej pokazują, że dziś cała Polska stała się Strefą Inwestycji.

Zobacz prezentację na temat wyników PSI za 2021 rok: podsumowanie robocze PSI za 2021 r. - prezentacja.pdfPDF

Podsumowanie w podziale na regiony Polski

Decyzje o wsparciu, czyli o przyznaniu ulgi podatkowej na nową inwestycję są wydawane przez 14 spółek tzw. Zarządzających Obszarami. Liderami pod względem liczby wspartych inwestycji są: - Katowicka SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE i Wałbrzyska SSE to łącznie 31% projektów inwestycyjnych i łącznie 42% wartości inwestycji w ramach PSI w 2021 roku. Do końca 2021 te trzy strefy wydały decyzje o wsparciu dla 219 projekty  i 15,4 mld PLN wartości inwestycji.

W 2020 województwa Polski Wschodniej przyciągnęły razem 106 (28%) inwestycji na 2,2 mld PLN (14%). W 2021 było to 171 inwestycji (24%) o wartości 7,9 mld PLN (21%).

Nowe inwestycje przyczyniają się do zwiększania potencjału gospodarczego regionu (między innymi poprzez zwiększone nakłady na infrastrukturę i wzrost kompetencji pracowników).

Statystyki PSI za 2020 rok:

Zarządzający Obszarem Liczba decyzji o wsparciu Deklarowane nakłady inwestycyjne Deklarowane nowe miejsca pracy

Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości

8

418 659 090 zł

98

Katowicka SSE 

57

3 582 923 912 zł

1463

Kostrzyńsko-Słubicka SSE 

22

1 269 650 905 zł

400

Krakowski Park Technologiczny

30

2 477 453 876 zł

541

Legnicka SSE 

5

485 672 758 zł

31

Łódzka SSE 

38

1 734 873 579 zł

683

Pomorska SSE 

48

1 655 287 151 zł

710

Słupska SSE

14

225 894 690 zł

151

SSE EURO-PARK MIELEC 

26

608 425 588 zł

280

SSE "Starachowice" 

16

165 085 469 zł

125

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

20

310 576 478 zł

103

Tarnobrzeska SSE EURO-PARK Wisłosan 

30

1 765 028 846 zł

775

Wałbrzyska SSE INVEST-PARK 

25

1 434 456 299 zł

407

Warmińsko-Mazurska SSE 

30

330 464 894 zł

121

SUMA

369

15 058 649 601 zł

5 888

Źródło: Baza CRM, DRI, MRiT (stan na 31.12.2021 r.)