Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Efekty Polskiej Strefy Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji – inwestuj z ulgą


Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest podstawowym instrumentem wsparcia inwestycji, dostępnym w Polsce. Inwestorzy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji mają możliwość uzyskania zwolnieniapodatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całego kraju. PSI to gwarant rozwoju gospodarki całego kraju. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tego instrumentu wsparcia inwestycji, przez co z roku na rok powstają kolejne tysiące nowych miejsc pracy. Przyciąganie nowych inwestycji to remedium na problemy społeczno-gospodarcze, takie jak bezrobocie. PSI to wsparcia dla przedsiębiorców, które pozytywnie zmienia panoramę gospodarczą całego kraju.


PSI – wsparcie dla inwestycji

W ramach PSI (od września 2018 do końca grudnia 2022) wydano łącznie 1 967 decyzji o wsparciu, na 98,5 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji, w ramach których przedsiębiorcy zobowiązali się utworzyć przynajmniej 40 830 nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji zapewnia optymalne warunki inwestycyjne, przez co stymuluje stały napływ nowych inwestycji. Przedsiębiorcy chętnie korzystali z ulg inwestycyjnych w czasie pandemii lub wojny w Ukrainie – dzięki czemu nieprzerwanie powstawały nowe miejsca pracy, na terenie całego kraju.

PSI posiada wszystkie walory Specjalnych Stref Ekonomicznych, rozszerzone na obszar całego kraju. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Liczba decyzji wydanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z podziałem na lata:

Wykres przedstawia liczbę wydanych decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, z podziałem na lata. W 2018 r. wydano 348 decyzji, w 2019 roku 353 decyzje, w 2020 roku 372 decyzje, w 2021 roku 713 decyzji (rekordowy rok), a w 2022 roku 446 decyzji.

2022 r. w PSI - podsumowanie

W minionym roku wydano łącznie 447 decyzji o wsparciu na wartość przekraczającą 25,2 mld PLN, z jednoczesną deklaracją utworzenia 9 263 nowych miejsc pracy. Był to drugi najlepszy wynik liczbowy Polskiej Strefy Inwestycji, zaraz po rekordowym 2021 r.

Od samego początku działania PSI widzimy trend wzrostowy w liczbie wydawanych decyzji – co najlepiej świadczy o tym, iż przedsiębiorcy chętnie korzystają z dostępnego wsparcia. Pozytywne doświadczenia przedsiębiorców wpływają na wzrost rozpoznawalności PSI, a co za tym idzie, zainteresowanie innych przedsiębiorców.

Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów wyniósł 57% w całym 2022 r. Udział polskiego sektora MŚP w nowych miejscach pracy na koniec 2022 wyniósł 15%.

Polska Strefa Inwestycji to rozwinięcie idei Specjalnych Stref Ekonomicznych, dostępne teraz na terenie całego kraju. W 2021 r. średni odsetek wartości inwestycji całkowicie lokowanych poza dawnym terenem SSE wyniósł 59%, zaś w 2022 r. były to 44% . Powyższe dane najlepiej pokazują wzrost dostępności ulgi inwestycyjnej, która teraz dostępna jest na dowolnym terenie inwestycyjnym.  Dziś cała Polska stała się Strefą Inwestycji.

Obraz wskazuje statystyki PSI z podziałem na wydające decyzje Specjalne Strefy Ekonomiczne

 

Zobacz prezentację na temat wyników PSI za 2022 rok: Polska Strefa Inwestycji - prezentacja wyników.pdfPDF