• Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski – informacje ogólne

  Zobacz, jakie są formalności związane z delegowaniem pracowników do Polski

 • Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP

  Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

  Usługa online
 • Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP

  Zmieniły się dane twojej firmy? A może chcesz wyznaczyć inną osobę do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Zawiadom Inspekcję Pracy również wtedy, gdy zmieni się pracodawca użytkownik, do którego delegujesz pracowników lub zmienisz miejsce przechowywania dokumentów w Polsce. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

  Usługa online
 • Zatrudnianie pracowników – poradnik

  Z tego poradnika dowiesz się, jak zatrudniać pracowników i jakie masz obowiązki jako pracodawca.

 • Zgłoszenie wypadku przy pracy

  Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

  Usługa online