• Zamówienia publiczne – podstawowe informacje

  Tryby postępowań, progi zamówień publicznych, inne kwestie związane z przetargami publicznymi

 • Złożenie przez wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Jesteś przedsiębiorcą i chcesz realizować np. roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego? Musisz najpierw wziąć udział w postępowaniu o udzielenie takiego zamówienia i złożyć ofertę. Szczegółów dowiesz się z tego opisu.

 • Wysłanie przez wykonawcę pytania/wyjaśnienia/uzupełnienia do zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Jesteś wykonawcą, bierzesz udział w przetargu i masz pytanie do zamawiającego? A może chcesz złożyć jakieś wyjaśnienia? Przeczytaj ten opis i dowiedz się co zrobić.

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową? Taki dokument jest ci potrzebny, jeśli np. starasz się o kredyt. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.

  Usługa online
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

  Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Takie zaświadczenie może być od ciebie wymagane gdy będziesz przystępować do przetargu lub w innych sytuacjach, gdy z ustawy wynika wymóg niekaralności członków organów spółki (np. przy uzyskaniu koncesji). Zaświadczenie to może ci się także przydać, gdy chcesz pracować na stanowisku, na którym ustawa wymaga niekaralności lub gdy chcesz zatrudnić pracownika wobec którego istnieje ustawowy wymóg niekaralności. Sprawdź poniżej jak możesz uzyskać zaświadczenie z KRK.

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

  Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz zaświadczenia, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP? Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS? Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

 • Zaświadczenie o nadaniu NIP

  Jesteś przedsiębiorcą i starasz się np. o kredyt na rozwój firmy? Potrzebne ci będzie zaświadczenie o nadaniu NIP. O tym, jak je otrzymać, przeczytasz poniżej.

  Usługa online
 • Urzędowe zaświadczenia przydatne przy prowadzeniu firmy

  Zaświadczenia CEIDG i KRS, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i ZUS, zaświadczenie VAT, interpretacje przepisów podatkowych, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego