• Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

    Jesteś po kontroli realizacji warunków działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Urząd rozpoczął wobec ciebie procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak postępować w takim przypadku.

  • Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

    Zmieniły się warunki na podstawie których uzyskałeś zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak złożyć wniosek o zmianę zezwolenia.

    Usługa online
  • Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

    Jeśli posiadasz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej to w określonych przypadkach możesz złożyć wniosek o wygaśnięcie zezwolenia. Poniżej dowiesz się, jak złożyć taki wniosek.