Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zagraniczny płatnik ZUS – jak zgłosić

Jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym i masz obowiązek opłacania składek do polskiego systemu, zgłoś się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz to zrobić w dwóch krokach.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). O jego nadanie zwróć się do naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Ważne!
Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE
 • korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Zgłoś siebie jako płatnika składek – wypełnij formularz:

 • ZUS ZPA – jeżeli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej,
 • ZUS ZFA – jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność na własny rachunek.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kopią decyzji o nadaniu NIP złóż w I Oddziale ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.

Na złożenie dokumentów masz 7 dni od daty uzasadnionego objęcia ubezpieczeniami pierwszej osoby, np. pracownika.

Zobacz też informacje na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PDF), która umożliwia załatwianie spraw online.

Pracownik, który pełni obowiązki płatnika składek

Jeśli jesteś pracownikiem, który przejął obowiązki zagranicznego pracodawcy, zgłoś się do ZUS jako płatnik składek.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP. O jego nadanie zwróć się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z twoim miejscem zamieszkania w Polsce.

Ważne!
Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE – korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Wypełnij formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
 • ZUS ZAA – podaj w nim adres podmiotu zagranicznego, z którym masz umowę o przejęciu obowiązków płatnika zagranicznego.

Złóż w najbliższej placówce ZUS wypełnione formularze oraz:

 • kopię Twojej umowy o przejęciu obowiązków płatnika z pracodawcą zagranicznym
 • kopię decyzji o nadaniu NIP.

Ważne!
Jeśli masz obywatelstwo państwa Unii Europejskiej, możesz również złożyć wniosek o nadanie PESEL do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.

Gdy uzyskasz PESEL, zmień dane identyfikacyjne w ZUS na formularzach:

Jaki kod tytułu ubezpieczenia podajesz w zgłoszeniu

W zależności od tego, czy praca jest wykonywana na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia, podaj właściwy dla ciebie kod tytułu ubezpieczenia: 0125, 0126, 0426 lub 0428.

Jeśli masz już zaewidencjonowane konto w ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZUA/ZZA podajesz dane identyfikacyjne, jakie zostały zapisane na założonym wcześniej koncie płatnika składek (tj. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej).

W ZUS będziesz zgłoszony z obu tytułów. Składasz wtedy dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z dwóch zakresów:

 • 01–39 z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz
 • 40–49 z tytułu przejęcia obowiązków płatnika zagranicznego.

Ważne!
Gdy przejmujesz obowiązki pracodawcy, a jesteś członkiem rady nadzorczej, to podaj odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia: 22 40, 22 41 lub 22 42. 

źródło: zus.pl

Warto wiedzieć

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzymuje od ZUS swój numer rachunku składkowego, na który opłaca jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.

W przypadku wpłat na rzecz ZUS z zagranicy, tam gdzie jest wymagane podanie kodu BIC należy wpisywać nr SWIFT: NBPL PLPW.

Czy ta strona była przydatna?