Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fizjoterapeuta – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako fizjoterapeuta? Nie wiesz jakie dokumenty złożyć i kto ma rozpatrzyć twój wniosek? Poniżej dowiesz się jak zdobyć europejską legitymację zawodową. W przeciwieństwie do tradycyjnej procedury uznawania kwalifikacji, legitymację uzyskasz łatwiej, szybciej i bez zbędnych formalności. Poza tym dokumenty wypełnisz po polsku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – złóż je i wypełnij wniosek.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Legitymacja jest dowodem na to, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy zamierzasz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja potwierdzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo (okazjonalnie) świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych i jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE, lub
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i wykonywać tam swój zawód na stałe.

Jeśli masz kwalifikacje spoza Unii Europejskiej, możesz złożyć wniosek o europejską legitymację zawodową, pod warunkiem że:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE,
 • masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Wniosek o legitymację złóż elektronicznie do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Mimo, że wyjeżdżasz do innego kraju, żeby tam pracować jako fizjoterapeuta, to legitymację załatwisz w Polsce.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zweryfikuje, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku,  przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Żeby złożyć wniosek, załóż konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać je do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (co do zasady są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji). Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej – w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Dostaniesz e-maila z informacją, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów otrzymała twój wniosek oraz jakie są opłaty za rozpatrzenie wniosku. W tej informacji organ może również wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. Urzędnik może poprosić cię o przedstawienie uwierzytelnionych odpisów twoich dokumentów, jeśli nie będzie w stanie sprawdzić ich ważności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek jest kompletny i został przekazany do państwa, w którym chcesz wykonywać zawód

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zweryfikuje twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do państwa, w którym chcesz wykonywać swój zawód. Zostaniesz poinformowany o tym mailowo.

Dokumenty

Termin

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz pracować czasowo, to Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

1. Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).

2. Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

3. Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.

4. Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

Ile zapłacisz

Zarówno Krajowa Izba Fizjoterapeutów, jak i instytucja w kraju przyjmującym mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu. Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju. Natomiast w przypadku, gdy legitymacja jest ci potrzebna żeby czasowo świadczyć usługi w innym kraju unijnym, opłata wynosi 78 zł.

Przykładowe opłaty w wybranych krajach, do których planujesz wyjechać:

Wielka Brytania:

220 funtów - jeśli wyjeżdżasz na stałe

0 funtów - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Niemcy:

10 do 400 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe

10 do 400 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Włochy, Hiszpania, Słowacja, Szwecja:

0 euro/koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe

0 euro/koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Ile będziesz czekać

Legitymację otrzymasz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, po tym jak złożysz komplet dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję negatywną, to masz 14 dni żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Warto wiedzieć

Jak uzyskać legitymację w Polsce

Jeśli uzyskałeś kwalifikacje w innym kraju UE, a chcesz wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce to złóż wniosek do instytucji w kraju, w którym obecnie mieszkasz. Za wydanie legitymacji zapłacisz 735 zł.

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podałeś przy składaniu wniosku.

Czy ta strona była przydatna?