Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki zakładania i prowadzenia firmy w krajach UE

Chcesz prowadzić firmę w kraju UE? Zanim to zrobisz, poznaj przepisy dotyczące prowadzenia działalności w danym kraju.

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel zagraniczny stworzony został Portal Promocji Eksportu

Jeśli rozpoczynasz działalność na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc instytucji, które mają przedstawicielstwa za granicą:

oraz w Polsce, m.in.:

W ramach wsparcia możesz liczyć m.in. na:

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
  • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych
  • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
  • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych
  • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach
  • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych
  • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
  • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych
  • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych

Punkty Kontaktowe

W całej UE działają punkty kontaktowe, które udzielają informacji na temat działalności w danym kraju.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?