Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przepływ towarów w UE – poradnik


Osoby prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą polegającą na wymianie towarowej w ramach UE muszą rozważyć konieczność rejestracji przepływu tych towarów pod względem statystycznym.

Polega ona na dokonywaniu zgłoszeń Instrastat w ramach, których deklaruje się wszystkie towary będące przedmiotem przywozu lub wywozu z lub do innych państw członkowskich UE.