Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Incoterms – międzynarodowe warunki sprzedaży

Prowadząc handel zagraniczny przekonasz się, że każda operacja – transport towaru, jego ubezpieczenie, wyładunek – rodzi dodatkowe, czasem wysokie koszty. Podpisując kontrakt z zagranicznym partnerem należy pamiętać, aby zawrzeć w nim wszystkie ustalenia dotyczące odpowiedzialności stron na każdym etapie organizacji transportu. Pomocne w tym są Incoterms – jest to zbiór międzynarodowych warunków sprzedaży i zakupu. Wynikają z nich prawa i obowiązki eksportera i importera w zakresie organizacji transportu, pokrycia jego kosztów i ryzyka. Zebrano je w postaci 11 formuł – w zależności od zastosowanej formuły różnią się obowiązki i odpowiedzialność sprzedającego i odbiorcy za towar.

Dwie grupy reguł Incoterms

Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza zawiera reguły stosowane bez względu na rodzaj lub rodzaje transportu (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP). Mogą być one stosowane nawet wtedy, kiedy towar w ogólnie nie będzie transportowany drogą morską. Mogą być też stosowane w przypadku, gdy jednym ze środków transportu jest statek. Druga grupa z kolei obejmuje reguły stosowane w transporcie morskim oraz wodnym śródlądowym (FAS, FOB, CFR, CIF).

Najmniejszą odpowiedzialność ponosi sprzedający w przypadku zastosowania formuły EXW, największą w przypadku DDP.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

 • EXW Ex Works – z zakładu (oznaczone miejsce)
 • FCA Free Carrier  – dostarczony do przewoźnika (oznaczone miejsce dostawy)
 • CPT Carriage Paid To – przewóz opłacony do (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • CIP Carriage Insurance Paid To – przewóz i ubezpieczenie opłacone do (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • DAT Delivered At Terminal – dostarczony do terminalu (wymieniony z nazwy terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia)
 • DAP Delivered At Place – dostarczony do miejsca (wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • DDP Delivered Duty Paid – dostarczone, cło opłacone (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

 • FAS Free Alongside Ship – dostarczony wzdłuż burty statku (oznaczony port załadunku)
 • FOB Free On Board – dostarczony na statek (oznaczony z  nazwy port załadunku)
 • CFR Cost And Freight – koszt i fracht (oznaczony z nazwy port przeznaczenia)
 • CIF Cost Insurance Freight – koszt, ubezpieczenie i fracht (oznaczony z nazwy port przeznaczenia)

S – sprzedawca, K – kupujący

Czy ta strona była przydatna?