Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Eksport towarów – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
W tym poradniku dowiesz się:
· co to jest eksport,
· jak prawo podatkowe definiuje eksport,
· jak prawo celne definiuje wywóz towarów,
· jakie są preferencje w podatku VAT i akcyzie dla eksporterów,
· jak z nich skorzystać.

Co to jest eksport

Eksport towarów oznacza wysyłkę towarów do kraju trzeciego (poza obszar podatkowy Unii Europejskiej) potwierdzoną przez urząd celno-skarbowy. Ta wysyłka musi być realizacją dostawy, czyli powinna być efektem sprzedaży towaru lub przeniesienia dysponowania towarem w inny sposób. Eksport to pojęcie z prawa podatkowego (ustawa o podatku VAT i ustawa o podatku akcyzowym).

Z kolei prawo celne używa pojęć wywóz lub powrotny wywóz towarów, które są ściśle powiązane z eksportem w znaczeniu podatkowym.

Preferencje dla eksporterów
  • Podatek VAT
Eksport ma 0% stawkę VAT. Żeby z niej skorzystać, musisz uzyskać potwierdzenie wywozu z urzędu celno-skarbowego (zazwyczaj jest to urząd graniczny).

Zgłoszenie do odprawy wywozowej wykonujesz elektronicznie (przez system eksportu AES), a jej potwierdzeniem jest komunikat IE 599. To potwierdzenie musisz mieć najpóźniej przed złożeniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za drugi okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał kalendarzowy).

Na przykład: jeśli wywozisz towar w styczniu, możesz rozliczyć to z 0% stawką VAT w lutym lub marcu, jeśli masz potwierdzenie wywozu.

  • Podatek akcyzowy
Eksport w przypadku akcyzy daje możliwość zwrotu wcześniej zapłaconego podatku. Wniosek w tej sprawie musi jednak być złożony w ciągu roku od dnia dokonania eksportu.
Warunkiem zwrotu jest również potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych poza obszar UE. O zwrot akcyzy może starać się:
- wytwórca, który dokonał eksportu wyrobów akcyzowych, albo
- nabywca, który kupił te wyroby od producenta i dokonał ich eksportu.

Rodzaje eksportu

Eksport można umownie podzielić na:

· bezpośredni (w imieniu lub na rzecz dostawcy towaru),
· pośredni (w imieniu lub na rzecz nabywcy towaru).

Jedną z form eksportu jest też uszlachetnianie bierne (wywóz w celu poddania towarów za granicą procesom przerobu). Przeczytaj więcej na temat uzyskania pozwolenia na uszlachetnianie bierne.

Prawo celne - wywóz i powrotny wywóz towaru

Towar może opuścić obszar UE tylko po odprawie celnej wywozowej i po dopuszczeniu go na granicy do wywozu.

Odprawy możesz dokonać w każdym miejscu w UE, gdzie można przedstawić towar, przy czym powinien to być kraj lub miejsce właściwe dla siedziby eksportera lub miejsca załadunku towaru na środek transportu wywozowego (np. statek w porcie granicznym).

Zgłoszenie do procedury wywozu w całej UE jest realizowane w formie elektronicznej w systemie eksportu AES lub poprzez portal komunikacyjny BCP. Potwierdzeniem wykonania procedury wywozu jest komunikat IE 599.