Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Handel zagraniczny – przydatne informacje

Dokumenty w handlu zagranicznym, źródła informacji na temat rynków w innych krajach, Incoterms, legalizacja dokumentów, sprawy celne

Uważasz, że Twoje produkty i usługi znajdą nabywców za granicą? Chciałbyś kupować towary bezpośrednio od zagranicznego dostawcy, bo uważasz, że twój pośrednik narzuca za dużą marżę? Jeśli tak, czas najwyższy abyś spróbował sił w handlu zagranicznym. Globalizacja gospodarki, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powodują, że w dzisiejszych czasach prowadzenie handlu z partnerami zagranicznymi jest dużo łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Łatwiejsze, wcale nie oznacza, że łatwe. Handel zagraniczny wymagać będzie od ciebie dobrego przygotowania, wiedzy, ale także świadomości ryzyka z tym związanego.

Gdzie szukać informacji na temat handlu zagranicznego

Jeśli rozpoczynasz działalność na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc instytucji, które mają przedstawicielstwa za granicą:

oraz w Polsce, m.in.:

W ramach wsparcia możesz liczyć m.in. na:

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
  • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych
  • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
  • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych
  • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach
  • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych
  • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
  • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych
  • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

O czym trzeba pamiętać, jeśli chcesz prowadzić handel zagraniczny

Eksport, import i handel wewnątrz UE

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, w przypadku wymiany handlowej z pozostałymi członkami, przestały obowiązywać terminy „eksport" i „import". Odnoszą się do wymiany handlowej z krajami pozaunijnymi. Sprowadzanie towarów z innych państw UE to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Dostarczanie towarów do innych państw UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Te rozróżnienia są ważne m.in. ze względu na kwestie cła (którego nie płacisz w handlu UE) czy podatków.

Znajdź informacje o interesującym rynku

Zanim zdecydujesz się robić interesy w innym kraju, sprawdź, jakie są tam przepisy, jakie produkty mają szansę na sprzedaż itd. Informacje znajdziesz m.in. na Portalu Promocji Eksportu. Zwróć też uwagę na różnice pomiędzy wymianą wewnątrz UE, a handlem z krajami trzecimi. Dotyczą one zarówno odrębnych przepisów i procedur, ale także form finansowania i zabezpieczania transakcji, ryzyka działalności, sposobów odzyskiwania należności, czy wreszcie kultury prowadzenia biznesu.

Znajdź wiarygodnego partnera i zabezpiecz się przed problemami

Handel zagraniczny, nawet z firmami z UE, niesie za sobą większe ryzyko. Dowiedz się, jak sprawdzić zagranicznego kontrahenta, jak zabezpieczyć transakcje, jakie są przepisy w handlu międzynarodowym i jak podpisać kontrakt. Opisujemy to w ulotce Zasady bezpieczeństwa w handlu zagranicznym

Poznaj dokumenty stosowane w handlu zagranicznym

W obrocie międzynarodowym stosuje się wiele specyficznych dla tego rodzaju handlu dokumentów. Poznaj je zanim podpiszesz umowę z zagranicznym kontrahentem. Niektóre dokumenty w handlu zagranicznym będziesz musiał legalizować (tzn. poświadczać ich autentyczność).

Zobacz:

Reguły międzynarodowego handlu Incoterms

Przydatna w działalności międzynarodowej jest także znajomość Incoterms – zbioru międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży.

Zobacz:

Ograniczenia

Powinieneś wiedzieć o ograniczeniach w wymianie handlowej. Są one efektem polityki gospodarczej danego kraju albo obszaru gospodarczego. Ich celem jest ochrona rynku np. przed nadmiernym importem tańszych towarów z zagranicy.

Zobacz:

Załatw sprawy związane z cłem

Jeśli prowadzisz handlem zagranicznym, twoim obowiązkiem jest załatwienie spraw związanych z cłem i podatkiem VAT.

Zobacz:

 

Zobacz też inne zagadnienia dotyczące handlu zagranicznego:

Czy ta strona była przydatna?