Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Import towarów – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
W poradniku dowiesz się:

· co to jest import,
· jak prawo podatkowe definiuje import,
· jak prawo celne definiuje procedury przywozowe,
· jak działają różne procedury przywozowe,
· jak rozliczyć VAT i akcyzę w imporcie.

Co to jest import

Import to pojęcie z prawa podatkowego (ustawa o podatku VAT i ustawa o podatku akcyzowym). Oznacza przywóz towarów z państwa trzeciego (np. Chin, Indii itp.) do Unii Europejskiej.

Z kolei w prawie celnym używa się pojęcia procedury przywozowe, które jest powiązane z importem.

Import towarów może mieć różną lokalizację. Miejscem importu jest państwo UE, w którym towary:

· znajdują się w momencie ich dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii,
· przestają podlegać procedurom specjalnym (skład celny, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, tranzyt).

Na przykład: Jeśli przywozisz towary z USA przez port w Hamburgu, możesz rozpocząć tam procedurę tranzytu (tzw. T1) i zakończyć ją w kraju. Miejscem importu jest wtedy Polska, gdzie płacisz z tego tytułu podatki i cło.

Podobnie działa import wyrobów akcyzowych. Jest nim każdy przywóz wyrobów akcyzowych z państwa trzeciego do Polski, z wyjątkiem gdy wyroby podlegają procedurze specjalnej:

· tranzytu zewnętrznego,
· składu celnego,
· wolnego obszaru celnego,
· odprawy czasowej,
· uszlachetniania czynnego.

W rezultacie akcyzę i podatek VAT w imporcie płacisz tylko wtedy, gdy w Polsce dopuszczasz towar do swobodnego obrotu w UE.

Podatek VAT w imporcie

Podatek VAT za towar z importu masz obowiązek zapłacić w kraju, jeśli w Polsce zapłaciłeś za niego cło oraz tu nastąpiło dopuszczenie go do swobodnego obrotu w UE.

W zgłoszeniu celnym oprócz cła (typ opłaty A) wskazujesz podatek VAT (typ opłaty B). Tak obliczony i odprowadzony podatek VAT stanowi podatek naliczony i może pomniejszać podatek należny rozliczany w stosownej deklaracji.

Możliwe jest również pełne rozliczanie podatku VAT w imporcie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jako należnego i zarazem naliczonego, co znosi obowiązek jego zapłaty i uwalnia środki obrotowe. O szczegółach dowiesz się w dalszej części poradnika.

Podatek akcyzowy w imporcie

Akcyza również jest podatkiem, którego pobór jest związany z importem towarów. Jak w przypadku VAT, odbywa się na podstawie zgłoszenia celnego (typ opłaty 1A1).

Możesz zawiesić pobór akcyzy, jeśli przemieszczasz wyroby akcyzowe do składu podatkowego. Procedurę taką można uruchomić tylko z miejsca importu. Może ją zainicjować wyłącznie tzw. zarejestrowany wysyłający. Więcej na ten temat w dalszej części poradnika.

Procedury przywozowe

Przywóz towaru spoza UE podlega odprawie celnej. Zgłoszenie do odprawy może mieć różne formy:

· papierową (zazwyczaj dokument SAD),
· elektroniczną,
· ustną (głównie dla podróżnych lub gdy wartość przesyłki nie przekracza 1000 euro lub 1000 kg),
· przekroczenie granicy z napisem "Nic do oclenia" (dotyczy morskich i lotniczych przejść granicznych).

Systemy do obsługi zgłoszeń elektronicznych w przywozie, w odróżnieniu do eksportu, są inne w każdym państwie UE, np. w Polsce to "e-Celina", a w Niemczech "Atlas".

Zgłoszenia można realizować w trybie:

· zwykłym,
· z użyciem procedur uproszczonych, które dają wiele ułatwień i zwolnień (np. zwolnienie z przedstawiania towarów czy też odprawa poza godzinami pracy urzędu).

Nie wszystkie procedury celne prowadzą do obowiązku zapłaty cła. Wiąże się on głównie, choć nie tylko, z procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Żeby określić wysokość cła, użyj elektronicznej taryfy celnej ISZTAR lub TARIC. Znajdziesz w nich:

· stawki celne dla towarów,
· podział i klasyfikację towarów,
· ewentualne ograniczenia i zakazy przywozu.

Procedury specjalne

Procedury specjalne to:

· tranzyt,
· uszlachetnianie czynne,
· odprawa czasowa,
· składowanie celne.

Jeśli zgłosisz i obejmiesz towary jedną z tych procedur, nie musisz płacić cła ani żadnego z podatków (VAT i akcyza). Żeby jednak z nich skorzystać konieczne jest:

· uzyskanie pozwolenia organów celnych,
· złożenie zabezpieczenia celnego.