Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie numeru celnego EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Uzyskaj numer celny EORI. Bez tego numeru nie dokonasz odprawy celnej. Numer ten będzie ci również potrzebny, gdy będziesz ubiegać się o pozwolenia celne m.in. o procedurę uproszczoną, status AEO, lub w przypadku, gdy zechcesz skorzystać z procedury TIR. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer EORI.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij interaktywny formularz i podpisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze stosowaniem przepisów prawa celnego muszą posiadać numer EORI.

Przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej jest rejestrowany przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. Przedsiębiorca z kraju trzeciego może wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed pierwszą operacją celną planowaną na obszarze UE.

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji w oddziale celnym lub urzędzie celno-skarbowym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
 • wojewódzkie urzędy celno-skarbowe
 • urzędy celno-skarbowe
 • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Złóż wniosek elektronicznie poprzez platformę PUESC – trafi on do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Natomiast wniosek w formie papierowej możesz złożyć we wszystkich jednostkach administracji celnej (tj. w dowolnym oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub w izbie administracji skarbowej). Twój papierowy wniosek również trafi do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o rejestrację danych w SISC

Aby złożyć wniosek przez internet musisz najpierw wypełnić:

 • wniosek o założenie konta na PUESC
 • wniosek o rejestrację danych osoby fizycznej w SISC
 • wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC
 • wniosek o rejestrację reprezentacji w SISC

Zobacz skróconą instrukcję elektronicznej rejestracji EORI.

Rejestracja odbywa się po zalogowaniu na stronie PUESC.

We wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC należy wybrać z listy rozwijanej Obszar działania: "cło". Nadany numer EORI będzie jednocześnie numerem ID SISC.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Tryb papierowy

W przypadku, gdy platforma PUESC będzie niedostępna lub nie posiadasz tam konta, możesz zwrócić się z papierowym wnioskiem o rejestrację i nadanie numeru EORI do najbliższego organu celnego (urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego, oddziału celnego lub izby administracji skarbowej). We wniosku podaj następujące dane:

 • rodzaj podmiotu, obszar działania (z zaznaczonym polem dot. nadania numeru EORI - pole nr 4), forma prawna, pełna nazwa, nazwa skrócona, data rozpoczęcia działalności oraz adres siedziby i adres do korespondencji (dane obowiązkowe),
 • konta bankowe, kanały komunikacyjne, dane oddziału (dane opcjonalne),
 • oświadczenia: w trybie odpowiedzialności karnej dot. prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na publikację danych na stronach KE oraz wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną,
 • adres e-mail, na który ma być przesłana informacja o nadanym numerze EORI.

Jeśli działasz jako pełnomocnik, to do wniosku dołącz dokument poświadczający prawo do reprezentowania wnioskodawcy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Jednostka przyjmująca wniosek prześle go drogą elektroniczną do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a informacja o nadaniu numeru EORI otrzymasz drogą elektroniczną na swój adres e-mail podany we wniosku.

 • Podmiot zagraniczny

Jeśli jesteś osobą zagraniczną z kraju trzeciego, tj. przedsiębiorcą mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w kraju spoza Unii Europejskiej i zamierzasz w Polsce dokonywać odpraw celnych, to również musisz posiadać numer EORI. Numer ten możesz uzyskać drogą elektroniczną korzystając z platformy PUESC lub w formie papierowej.

We wniosku papierowym podaj:

 • rodzaj podmiotu (w polu 2 zaznacz kwadrat 2 lub 3), obszar działania (z zaznaczonym polem dot. nadania numeru EORI - pole nr 4), numer TC, forma prawna, pełna nazwa, nazwa skrócona, data rozpoczęcia działalności oraz adres siedziby i adres do korespondencji (dane obowiązkowe),
 • konta bankowe, kanały komunikacyjne, dane oddziału (dane opcjonalne),
 • oświadczenia: w trybie odpowiedzialności karnej dot. prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na publikację danych na stronach KE oraz wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną,
 • adres e-mail, na który ma być przesłana informacja o nadanym numerze EORI.

Do wniosku dołącz:

 • odpis z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym masz siedzibę i z którego wynika kto jest uprawiony do wystawienia pełnomocnictwa. Jeśli jesteś zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, zamiast dokumentu rejestrowego wystarczające jest przedłożenie potwierdzenia nadania numeru NIP;
 • tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym (dopuszczalne są tłumaczenia „robocze”, jednakże w przypadku wątpliwości co do treści, na żądanie organu należy przedłożyć tłumaczenie urzędowe);
 • dokument poświadczający prawo do reprezentowania wnioskodawcy – w przypadku gdy działasz jako przedstawiciel,
 • dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa (17 zł).

Jeżeli do wniosku nie dołączysz wymaganych dokumentów, to nadany numer EORI będzie miał charakter tymczasowy. Brakujące dokumenty musisz uzupełnić w ciągu kolejnych 30 dni przekazując je wraz z wnioskiem aktualizacyjnym do  Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu lub do najbliższego organu celnego. W przeciwnym razie numer EORI zostanie zdezaktywowany.

Termin

Najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji w oddziale celnym lub urzędzie celno-skarbowym.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Twoje dane będą weryfikowane przez system SZPROT, a następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu sprawdzi ich poprawność.

3. Dostaniesz numer celny EORI

O nadanym numerze EORI jesteś powiadamiany:

 • poprzez komunikat wysłany na twoje konto na PUESC. Komunikat dostępny jest w zakładce Moje dokumenty ----> Odebrane.
 • w przypadku osobistego złożenia wniosku w formie papierowej, informację o nadanym numerze EORI dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku.

W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostanie też przekazany do urzędu, w którym dokonujesz tych czynności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać

Przyznanie numeru EORI jest czynnością materialno-techniczną, więc odmowa wykonania tych czynności nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć

Co z przedsiębiorcami, którzy już wcześniej uzyskali numer EORI

Przedsiębiorcy, którzy już posiadają numer EORI nie muszą rejestrować się za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), ponieważ ich dane zostały automatycznie zmigrowane z rejestru EORI do nowego systemu. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do innych usług elektronicznych dostępnych w Systemie Informacyjnym Służby Celnej (SISC), to załóż konto na PUESC i połącz zmigrowane dane z kontem, zgodnie z instrukcją e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji.

Co w przypadku gdy we wniosku podasz nieprawdziwe dane

Stracisz numer EORI, jeśli urząd stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty.

Czy ta strona była przydatna?