Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na przywóz tekstyliów z Korei Północnej

Jeśli chcesz importować tekstylia i wyroby włókiennicze (określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936), pochodzące z Korei Północnej musisz mieć pozwolenie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać. W 2017 r. obowiązują kontyngenty ilościowe w imporcie do UE tekstyliów i odzieży pochodzących z Korei Północnej, ustanowione przez UE w rozporządzeniu bazowym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936. Zasady ich rozdysponowania i administrowania zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/2148 (zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/992).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszelkie informacje m. in. o trybie rozpatrywania wniosków oraz o terminie wydania decyzji udzielane są telefonicznie lub mailowo przez pracownika Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

Ines Sobstyl – tel. 22 262 94 71

Podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów dla ilości nie przewyższających limitu określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2148. Limity te nie maja zastosowania do podmiotów, które otrzymały przedmiotowe pozwolenia w roku poprzednim i dokonały przywozu ilości większych od limitu określonego w załączniku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
271/ Ines Sobstyl
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o pozwolenie na przywóz

Wzór wniosku znajdziesz poniżej – możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany to możesz wysłać wniosek elektronicznie.

Dokumenty

2. Dostaniesz pozwolenie na przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z Korei Północnej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeanalizuje przekazane dokumenty i ewentualnie wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji danych dostaniesz pozwolenie na przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z Korei Północnej dla ilości jaką wskazałeś we wniosku i poparłeś załączonymi dokumentami handlowymi oraz w ramach dostępnego limitu ilościowego.

Twoje pozwolenie na przywóz jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej przez 9 miesięcy od daty jego wydania nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku kontyngentowego. Możesz przedłużyć ważność niewykorzystanego lub częściowo niewykorzystanego pozwolenia o 3 miesiące (nie dłużej niż do 31 marca następnego roku) o ile 50% przyznanych ilości zostało wykorzystane z przedmiotowego pozwolenia.

Dokumenty

Ministerstwo wyśle do ciebie pozwolenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz je również odebrać osobiście (lub przez osobę, której dasz upoważnienie do odbioru) – w tym celu umów się na konkretny termin z pracownikiem rozpatrującym twój wniosek.

Termin

Pozwolenie wystawiane jest w ciągu 5 dni roboczych od notyfikacji Komisji o dostępności kwoty kontyngentu. W przypadku niedostępności kwot kontyngentu termin wydania uzależniony jest od zwolnienia kwot.

Ile zapłacisz

82 zł

Gdy działasz przez pełnomocnika, to za udzielone pełnomocnictwo zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę przelej na konto 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Ile będziesz czekać

Jeśli twój wniosek jest kompletny, pozwolenie otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych od notyfikacji Komisji o dostępności kwoty kontyngentu. W przypadku, gdy twój wniosek jest niekompletny, bądź wymaga wszczęcia postępowania wyjaśniającego – twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Przedłuż ważność pozwolenia

Za przedłużenie ważności pozwolenia zapłacisz 41 zł.

Czy ta strona była przydatna?