Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokument nadzoru na przywóz niektórych wyrobów z aluminium z państw trzecich

Chcesz importować wyroby z aluminium, których ilość przekracza 2500 kg? Jeśli tak, to jeszcze przed ich odprawą celną uzyskaj dokument nadzoru. Bez niego nie wprowadzisz towaru do obrotu na terenie UE. Jak i kto wyda ci ten dokument? Przeczytaj poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zamierzasz importować niektóre wyroby aluminiowe, których waga netto przekracza 2500 kg dla każdego kodu TARIC, to musisz najpierw uzyskać dokument nadzoru.

Wymóg posiadania dokumentu nadzoru na niektóre wyroby aluminiowe obowiązuje do 15 maja 2020 r.

Uwaga! Jeśli będziesz importował wyroby pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, jesteś zwolniony z uzyskiwania tego dokumentu.

Dokumentu nadzoru nie potrzebujesz również w przypadku, gdy przywozisz towary do składu celnego lub dokonujesz przerobu uszlachetniającego wyrobów aluminiowych. Dokument nie będzie ci również potrzebny, gdy czasowo przywozisz wyroby aluminiowe, np. na targi, wystawy, aukcje, testy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed dokonaniem importu niektórych wyrobów z aluminium.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ines Sobstyl - tel. 22 262-94-71; Iwona Mazurkiewicz 22 262-94-57; Monika Cieciura Wrzeszcz 22 262-94-39; Bożena Kornacka 22 262-94-52; Zbigniew Kostecki 22 262 95 79; Jarosław Pocztarski 22 262-94-66; Anna Stachera 22 262-94-73
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie dokumentu nadzoru

Każdy importer dokonujący przywozu do Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca swojej siedziby na terytorium UE, musi wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu nadzoru do jednego z uprawnionych urzędów. Na terytorium Polski, urzędem uprawnionym do wydania dokumentu nadzoru jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Dokumenty

Wystarczy, że dołączysz jeden z wymienionych powyżej załączników: umowę kupna-sprzedaży lub fakturę proforma.

W przypadku gdy towar, który importujesz nie został zakupiony bezpośrednio w kraju produkcji, załącz również certyfikat produkcji wystawiony przez producenta aluminium.

Termin

Przed dokonaniem importu niektórych wyrobów z aluminium.

2. Dostaniesz dokument nadzoru

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyda Ci dokument nadzoru dla dowolnej ilości wyrobów z aluminium, jaką wskazałeś we wniosku i poparłeś załączonymi dokumentami handlowymi. Dokument nadzoru jest ważny przez 4 miesiące od dnia wydania i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Możesz przedłużyć ważność niewykorzystanego lub częściowo niewykorzystanego dokumentu nadzoru na taki sam okres.

Dokument nadzoru otrzymasz pocztą - listem poleconym priorytetowym.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

5 dni roboczych od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Czy ta strona była przydatna?