Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Incoterms – międzynarodowe warunki sprzedaży

Reguły opisane w Incoterms© 2020 mają uławiać obrót gospodarczy kontrahentom pochodzącym z różnych państw.

Co to jest Incoterms

Incoterms, to skrót od International Commercial Terms, czyli międzynarodowych warunków sprzedaży. Mają one ułatwiać handel między kontrahentami pochodzącymi często z różnych państw, którzy podlegają przez to różnym porządkom prawnym.

Autorem Incoterms jest Międzynarodowa Izba Handlowa, czyli największe na świecie zrzeszenie przedsiębiorców pochodzących z ponad 100 państw.

Incoterms 2020 opisuje 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dotyczą one między innymi transportu towaru, jego ubezpieczenia czy wyładunku. Dzięki temu przedsiębiorcy z różnych państw nie muszą ustalać ze sobą wszystkich okoliczności transakcji, a wystarczy, że zdecydują się na wybór określonej reguły.

Przeczytaj więcej o Incoterms 2020 na stronie Międzynarodowej Izby Handlowej

Reguły Incoterms 2020

Reguły Incoterms 2020 to:

 • EXW EX Works - z zakładu (oznaczone miejsce)
 • FCA Free Carrier - dostarczone do przewoźnika (oznaczone miejsce dostawy)
 • CPT Carriage Paid To - przewóz opłacony do określonego miejsca (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • CIP Carriage and Insurance Paid To - przewóz i ubezpieczenie opłacone do określonego miejsca (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • DAP Delivered at Place – dostarczony do określonego miejsca (wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • DPU Delivered at Place Unloaded - dostarczone do miejsca wyładowane (wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • DDP Delivered Duty Paid - dostarczone cło opłacone (oznaczone z nazwy miejsce przeznaczenia)
 • FAS Free Alongside Ship - dostarczone wzdłuż burty statku (oznaczony port załadunku)
 • FOB Free On Board - dostarczony na statek (oznaczony z  nazwy port załadunku)
 • CFR Cost and Freight - koszt i fracht (oznaczony z nazwy port przeznaczenia)
 • CIF Cost Insurance and Freight - koszt ubezpieczenie i fracht (oznaczony z nazwy port przeznaczenia)

Reguły Incoterms reguły dzielą się na reguły powszechne, czyli dostępne dla wszystkich środków i gałęzi transportu oraz dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Do reguł powszechnych należą EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP.

Do reguł dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego natomiast FAS, FOB, CFR i CIF.

Zmiany w Incoterms 2020

Do najważniejszych zmian w porównaniu do wydania Incoterms z 2010 roku należy zmiana nazwy reguły DAT. Obecnie nazywa się ona DPU. Zmiana nastąpiła, ponieważ nazwa DAT (Delivered at Terminal) mylnie sugerowała, że miejscem dostarczenia towaru może być wyłącznie terminal, przez co była rzadko wykorzystywana. Obecna nazwa DPU - Delivered at Place Unloaded – wskazuje, że chodzi o miejsce dostarczenia produktu, a nie konkretnie terminal.

Kolejna zmiana dotyczy reguły FCA. Dotychczas to sprzedający był zobowiązany do dostarczenia kupującemu dowodu dostawy towaru (dokumentu przewozowego). Incoterms 2020 rozwija to postanowienie. W sytuacji, w której to kupujący udzielił przewoźnikowi instrukcji, aby ten wystawił sprzedającemu dokument transportowy stwierdzający, że towary zostały załadowane, sprzedający jest obowiązany dostarczyć kupującemu taki dokument. Analogicznie, po stronie kupującego pojawia się obowiązek udzielenia przewoźnikowi wyżej wymienionej instrukcji, jeżeli wynika to z uzgodnień stron.

Pozostałe zmiany stanowią uzupełnienie i uporządkowanie dobrze działającego i znanego przedsiębiorcom mechanizmu.

Mapa ryzyka i opłat Incoterms 2020

Incoterms 2020 - mapa ryzyka i opłat

Czy ta strona była przydatna?