Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych – poradnik


Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić swoją działalność z wykorzystaniem towarów sprowadzanych z innych państw UE lub chcący tam wysyłać swoje towary albo też planujący świadczyć usługi na rzecz podmiotów tam działających powinni rozszerzyć swoje obowiązki rejestracyjne w dziedzinie podatku VAT. Dla potrzeb bowiem zachowania neutralności podatkowej, wyboru właściwego miejsca opodatkowania i rozpoznania w/w czynności na gruncie wspomnianego podatku konieczne jest uzyskanie specjalnego numeru rejestracyjnego, który pozwoli identyfikować wszystkie podmioty uczestniczące w ww. transakcjach.
W wyżej opisanych transakcjach przedsiębiorca używa numeru NIP z przedrostkiem "PL".

Obowiązek rejestracji zachodzi przed dokonaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji albo świadczenia usług .
Jednoczesnie dodać należy, że na pojęcie w/w transakcji i usług składają się:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) ,
- wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) ,
- świadczenia usług, dla których ich nabywca lub dostawca mają siedzibę w innym państwie niż Polska.

W przypadku podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych nie obowiązują zwolnienia mające zastosowanie w dostawach krajowych (do 200.000 zł obrotu). Zwolnienia te mogą być niższe bo w przypadku WNT wynoszą już 50.000 zł. i mogą być uzależnione jeszcze od innych warunków.
Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl

Przeczytaj też opis "Rejestracja podatnika VAT-UE".