Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inwestycje budowlane realizowane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej – poradnik


Prowadzenie działalności gospodarczej może wymagać od przedsiębiorcy korzystania z odpowiedniego budynku, lokalu, a także z innych obiektów budowlanych, czy też urządzeń technicznych. Realizacja inwestycji wymaga od przedsiębiorcy spełnienia szczególnych warunków określonych w przepisach prawa. Procedury niezbędne do realizacji procesu inwestycyjnego mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, czy też zakładanej wielkości przedsięwzięcia. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca może zbudować od podstaw obiekt budowlany na potrzeby prowadzonej działalności gospdoarczej, ale także zakupić obiekt już zbudowany, czy też będący w trakcie budowy. Oczywiście może on także chcieć przebudować, rozbudować czy tez zmienić sposób użytkowania posiadanego obiektu budowlanego.
Pamiętaj, iż przygotowany poradnik ma charakter informacyjny i nie przedstawia wszystkich przypadków, które mogą spotkać przedsiębiorcę w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Jest on przygotowany z myślą o prowadzących działalność gospodarczą, stąd pominięto w nim zagadnienia związane z inwestycjami celu publicznego (o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przed nabyciem nieruchomości powinno zweryfikować się następujące kwestie :
  • stan prawny nieruchomości,
  • sytuację planistyczną,
  • ewentualnej ochrony zabytków,
  • dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna),
  • dostępność komunikacyjną.

Weryfikacja ta pozwoli na dokładne zaplanowanie inwestycji, a także uniknięcie sytuacji, że zakupiony obiekt nie może być wykorzystany na potrzeby planowanej działalności gospodarczej.

Niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej nie wymagają dysponowania budynkiem lub lokalem, czy też innym obiektem budowlanym, który musiałby spełniać odpowiednie warunki techniczne. Natomiast w przypadku niektórych form działalności gospodarczej konieczne może być dysponowanie budynkiem lub lokalem, który dodatkowo musi spełniać odpowiednie wymagania.