Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Nie masz pewności, czy sprzedawca wystawiający ci fakturę jest wiarygodnym kontrahentem? Chcesz sprawdzić, czy twój partner biznesowy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT? W tym celu możesz sprawdzić czy ma status czynnego podatnika VAT. Możesz też sprawdzić swój status, jeśli potrzebujesz potwierdzenia, że jesteś vatowcem. W obu przypadkach urząd wyda ci zaświadczenie, które potwierdza obecny stan podatkowy. Sprawdź poniżej, jak uzyskać zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przy podatku od tzw. wartości dodanej (VAT) przedsiębiorcy płacą podatek od wykonanej przez siebie pracy. Aby uniknąć nakładania się podatków, VAT nalicza się przy sprzedaży, a odlicza przy zakupie. Urząd skarbowy pobiera podatek, który jest różnicą między podatkiem należnym (od klientów) a podatkiem naliczonym (zapłaconym za towary i usługi). Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli przedsiębiorcy są czynnymi podatnikami VAT.

Jeśli nie jesteś pewien, czy twój partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT, sprawdź jego status.

Regularnie sprawdzaj też swój status. Urząd może wykreślić cię z rejestru VAT, jeśli np. nie wykazujesz obrotów lub nie zgłosisz zmiany danych kontaktowych (urząd nie będzie mógł się z tobą skontaktować). Pamiętaj, że urząd nie poinformuje ciebie o odebraniu ci statusu.

Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające twój status czynnego podatnika VAT, jeśli np. bierzesz udział w przetargach.

Dowiedz się więcej o zaletach i wadach posiadania statusu podatnika VAT.

Podatnik czynny lub zwolniony

Status podatnika czynnego VAT ma przedsiębiorca, który jest zarejestrowany do VAT i wykonuje tzw. czynności prawne.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Z reguły przedsiębiorcy są vatowcami (podatnikami czynnymi), chyba że:

 • korzystają ze zwolnienia z podatku VAT – jeśli są drobnymi przedsiębiorcami (chodzi o podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku)
 • wykonują tylko czynności, które są zwolnione z VAT

Pamiętaj, że podatnik zwolniony, choć prowadzi działalność gospodarczą, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, który wynika z faktur zakupowych.

Jak można sprawdzić kontrahenta

Sprawdź status polskiego podatnika VAT na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W tym celu wpisz NIP przedsiębiorcy.

Dowiesz się, czy osoba jest:

 • podatnikiem VAT
 • czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT

Możesz też wydrukować ze strony internetowej informację o statusie interesującego cię podatnika.

Sprawdzenie kontrahenta z UE

Potwierdzenie numeru VAT (VIES) przedsiębiorcy unijnego uzyskasz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje o podatniku VAT

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji (np. dane dotyczące określonego czasu rozliczeniowego), uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego. Złóż wniosek, aby sprawdzić status podatnika VAT danego przedsiębiorcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dowolnym momencie, np. przed zakupem u kontrahenta (prawo do odliczenia podatku zależy od prawidłowo wypełnionej faktury).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Wniosek złóż do urzędu skarbowego odpowiedniego dla:

 • kontrahenta – jeśli chcesz sprawdzić jego status
 • ciebie – jeśli chcesz potwierdzić swój status

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Dokumenty

Pamiętaj, aby we wniosku podać też adres poczty elektronicznej oraz podpisać dokument.

Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, urząd musi potwierdzić, że go otrzymał. Dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany przez ciebie adres elektroniczny.

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek złóż w dowolnym momencie, np. przed zakupem u kontrahenta (prawo do odliczenia podatku zależy od prawidłowo wypełnionej faktury).

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku brakuje informacji lub zawiera błędy, urząd wezwie ciebie do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Urząd nie rozpatrzy też twojej sprawy, jeśli nie podasz adresu lub nie wniesiesz opłat.

 1. Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza status podatnika VAT na dzień jego wydania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie z urzędu dostaniesz w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, masz prawo złożyć zażalenie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Zażalenie złóż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia ci postanowienia.

Czy ta strona była przydatna?