Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zapytaj urząd skarbowy o swojego kontrahenta

Niektóre informacje dotyczące Twojego partnera biznesowego możesz uzyskać z urzędu skarbowego. Dzięki temu będziesz mógł się upewnić, czy Twój kontrahent (przedsiębiorca) płaci podatki i rozlicza się z fiskusem. Taką informację dostaniesz na zaświadczeniu z urzędu skarbowego. Musisz złożyć pisemny wniosek o otrzymanie zaświadczenia i uiścić opłatę skarbową 17 zł. 

Jakie informacje możesz uzyskać

Możesz wystąpić o zaświadczenie dotyczące następujących informacji podatkowych dotyczących kontrahenta:

  • niezłożenia lub złożenia przez przedsiębiorcę deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany
  • nieujęcia lub ujęcia przez przedsiębiorcę w złożonych deklaracjach lub dokumentach czynności, do których był obowiązany
  • zalegania lub niezalegania przez przedsiębiorcę w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów

Uwaga! Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza także sytuację, w której nie upłynął termin przeznaczony na jej złożenie. Trzeba o tym pamiętać zapoznając się z otrzymanym zaświadczeniem.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie

Z wnioskiem o uzyskanie niektórych informacji podatkowych może wystąpić każdy kontrahent podatnika np. partner biznesowy lub strona transakcji handlowej.

Uwaga! Nie możesz wnioskować o dostęp do informacji na temat przyszłego/potencjalnego kontrahenta. Żeby ubiegać się informację, musisz mieć z firmą, którą chcesz sprawdzić relacje handlowe (np. wystawiasz/odbierasz faktury).

Czy ta strona była przydatna?