Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawa konsumenta – o czym powinieneś wiedzieć

Gwarancja, rękojmia, prawo do zwrotu, rozwiązywanie sporów z konsumentami, prawa konsumenta w handlu internetowym

Jeżeli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) musisz przestrzegać ich praw. Pamiętaj, że konsument w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sporów uznawany jest za słabszą stronę i objęty jest szczególną ochroną prawną. Twoją firmę w relacjach z konsumentami powinna cechować rzetelność, uczciwość i staranność zawodowa.

O znaczeniu, jakie państwo przykłada do praw konsumentów świadczy m.in. fakt, że chroni je Konstytucja. Jest tam zapis, zgodnie z którym władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

W relacjach z konsumentami pamiętaj, że:

  • konsument jest traktowany w przepisach, jak słabsza strona sporu
  • wśród najważniejszych uprawnień konsumentów są m.in. prawo do odstąpienia od umowy czy możliwość złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji
  • umowy z konsumentami nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych.
  • w rozwiązywaniu sporów konsumenckich mogą pomóc specjalne instytucje (m.in inspektoraty Inspekcji Handlowej).

Zajrzyj:

Zobacz informacje o prawach konsumenta:

Masz wątpliwości, skontaktuj się z UOKiK

Instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie prawa konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronie urzędu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przepisów konsumenckich, obowiązków przedsiębiorcy, bezpieczeństwa produktów.

Czy ta strona była przydatna?