Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Faktura VAT małego podatnika stosującego metodę kasową

Metodę kasową mogą stosować wyłącznie mali podatnicy VAT. Faktura VAT wystawiona w metodzie kasowej powinna zawierać takie elementy, jak:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Ważne! Na fakturze należy umieścić adnotację „metoda kasowa”. To ważna informacja dla twojego kontrahenta, bo zasady odliczania podatku z takiej faktury są inne niż w przypadku zwykłych faktur. To również wskazówka dla ciebie – VAT naliczony z faktury z adnotacją „metoda kasowa" można odliczyć dopiero po zapłacie za towar/usługę
Zobacz: Kiedy nie możesz stosować metody kasowej?

 

Czy ta strona była przydatna?