Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Faktura VAT marża

Jeśli zamierzasz świadczyć usługi turystyczne, albo zajmować się sprzedażą towarów używanych (np. samochodów), dostawą antyków, dzieł sztuki czy też towarów kolekcjonerskich, powinieneś wiedzieć, że w tego rodzaju działalności możesz stosować szczególny rodzaj faktury.

Na fakturze VAT wystawianej w procedurze marży nie ma kwoty podatku (wpisuje się tam cenę sprzedaży brutto), ale sprzedawca jest zobowiązany go obliczyć i wpłacić do Urzędu Skarbowego. W jaki sposób? W zwykłej fakturze podstawą opodatkowania sprzedaży jest wartość netto transakcji. W przypadku procedury VAT podstawą jest marża naliczana przez sprzedawcę, obniżona o podatek (marża netto). Obliczamy ją dzieląc marżę brutto (czyli różnicę między kwotą, za jaką przedsiębiorca kupił towar i kwotą, za jaką ją sprzedał) przez 1,23 (w przypadku stawki VAT 23%). Po odjęciu od marży brutto marży netto otrzymujemy wysokość podatku.

Dane na fakturze VAT marża

W zależności od rodzaju sprzedaży, wystawiając fakturę zobowiązany jesteś do umieszczenia odpowiednich adnotacji: w przypadku dostawy towarów używanych – określenia „procedura marży – towary używane"; usług turystycznych – określenia „procedura marży dla biur podróży"; dostawy dzieł sztuki – „procedura marży – dzieła sztuki", dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

W odróżnieniu od zwykłej, faktura VAT marża nie wymaga zamieszczania ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki, kwoty podatku od sumy sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura VAT marża jest dobrowolna, co oznacza, że od ciebie zależeć będzie stosowanie tego typu fakturowania.

Zalety i wady

Stosując fakturę VAT marża, zapłacisz niższy podatek (tylko od marży, a nie całej wartości sprzedaży netto). Pamiętaj, że odprowadzając podatek od marży nie możesz jednak odliczyć podatku VAT z faktur dokumentujących zakup odsprzedawanego towaru (faktur VAT marża nie księguje się w ewidencji zakupów VAT). Ponadto, jeśli Twój kontrahent kupił towar na podstawie wystawionej przez ciebie faktury VAT marża, nie będzie mógł z takiej faktury odliczyć VAT-u. Cała kwota widniejąca na fakturze marża stanowi jednak dla kupującego koszt uzyskania przychodu.

Pamiętaj też, że np. w przypadku towarów używanych, procedurę marży możesz zastosować tylko w przypadku towarów, które nabyłeś m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika – jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana przez niego zgodnie z procedurą marży.

Kiedy nie można korzystać z procedury marży?

Nie zawsze jednak możesz skorzystać z tej formy opodatkowania. Jest to możliwe tylko i wyłącznie, gdy towar używany został nabyty od:

  • osób innych niż podatnicy podatku VAT
  • podatników podatku VAT zwolnionych - jeżeli dostawa towarów była zwolniona z VAT (zwolnienia przedmiotowe - art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT lub zwolnienia ze względu na wysokość sprzedaży do 200 tys. zł)
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Towarem używanym, zgodnie z przepisami o VAT, są ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. W praktyce najczęściej ta forma opodatkowania jest stosowana przy sprzedaży używanych sprzętów elektronicznych, jak: telefony komórkowe, laptopy, tablety.

Podatek VAT marża może być stosowany przy zakupie towaru używanego od sprzedawcy niepłacącego podatku VAT, np. kupiłeś towar używany od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT.

Jeśli korzystasz z niższego opodatkowania, musisz pamiętać o obliczeniu kwoty podatku i wpłaceniu jej do urzędu skarbowego. Kwota podatku nie jest widoczna na fakturze.

Pamiętaj również, że kupujący nie będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego, natomiast cała wydana na zakup kwota jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak informuje Ministerstwo Finansów:

  • zastosowanie procedury VAT marża do dostaw towarów nowych jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT
  • zastosowanie procedury VAT marża, przy jednoczesnym odliczeniu podatku naliczonego od zakupu towarów jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.

Nie jest również prawnie możliwe zakupienie np. telefonów komórkowych, rozliczenie tego zakupu w schemacie odwróconego obciążenia i następnie dokonanie sprzedaży w procedurze VAT marża.

Uwaga!

Ministerstwo Finansów prowadzi monitoring platform aukcyjnych pod kątem stosowania procedury VAT marża. Sprawdza czy wystawiający faktury VAT marża nie sprzedają towarów nowych ani nie odliczają Vat-u naliczonego. Jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów i wystawiasz fakturę VAT-marża, to możesz otrzymać sms lub maila z Ministerstwa Finansów Departamentu Poboru Podatków w celu sprawdzenia, czy na pewno masz prawo skorzystać z tej korzystnej podatkowo procedury. Ministerstwo Finansów może wysłać do ciebie mail-a lub sms-a z informacją, czy prawidłowo wystawiane są takie faktury. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość to zgłoś się do urzędu skarbowego.

Sytuacje życiowe

Czy ta strona była przydatna?