Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Faktury w języku obcym

Jeśli otrzymałeś fakturę zagraniczną związaną z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, nie masz obowiązku tłumaczenia jej na język polski. Ważne jest natomiast, abyś potrafił prawidłowo odczytać jej treść dla potrzeb rozliczenia finansowego i podatkowego.

Trzeba też dodać, że te faktury jako sporządzone za granicą nie podlegają przepisom krajowym. Sposób ich redagowania zależy wyłącznie od wystawcy zagranicznego i wiążących go przepisów. Takie faktury nie tylko mogą być sporządzone w języku obcym, ale również będą mogły mieć podatek naliczony i wyrażony w obcej walucie.

Podobnie jest w sytuacji faktur wystawionych dla potrzeb importu, a więc przez podmioty mające siedzibę w kraju poza UE. W tym przypadku organy celne mogą żądać tłumaczenia tak sporządzonych dokumentów. Będzie to zazwyczaj miało miejsce podczas weryfikacji dokonywanego zgłoszenia celnego. Nie ma obowiązku, aby te dokumenty były podpisane, nawet gdy zawierają dodatkowe oświadczenia wystawcy przykładowo dotyczące pochodzenia lub składu towaru.

Natomiast faktury wystawiane przez polskich przedsiębiorców i kierowane do kontrahentów zagranicznych również mogą być sporządzone w języku obcym. Jednakże rozliczenie podatku VAT musi odbywać się w polskich złotych. W efekcie, zapisy na fakturze odnoszące się do tej kwestii muszą zawierać stawki i symbol krajowej waluty. Przepisy nie zakazują też wystawiania faktury dwujęzycznej, która jest wygodną formą pozwalającą zachować czytelność operacji gospodarczej. Jest też pomocne przy księgowaniu dokumentów oraz w przypadku prowadzonych czynności kontrolnych lub audytowych.

Czy ta strona była przydatna?