Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wystawianie faktur zaliczkowych

Jeśli przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzymasz część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy, masz obowiązek wystawić fakturę zaliczkową. Powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymałeś całość lub część zapłaty od nabywcy.

Faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Masz obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty, przed dokonaniem czynności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zapłata będzie dotyczyć:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • takich czynności, jak:
  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych
  • najem, dzierżawa, leasing lub usługi o podobnym charakterze
  • usługi związane z nieczystościami, wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy VAT, ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

W odniesieniu do wymienionych usług i dostaw nie masz obowiązku sporządzania faktury dokumentującej wpłatę zaliczki.

Czy ta strona była przydatna?