Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Przetwarzasz dane osobowe? Pamiętaj, że musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych oraz powiadomić o tym fakcie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Masz na to 14 dni od daty wyznaczenia takiego inspektora.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inspektora ochrony danych muszą wyznaczyć:

  • firmy, które przetwarzają dane osobowe lub monitorują osoby – np. sklepy internetowe, banki, agencje ubezpieczeniowe, firmy ochroniarskie, operatorzy komórkowi, agencje reklamowe
  • firmy, które przetwarzają dane osobowe wrażliwe – np. przychodnie lekarskie

Kto może zostać inspektorem ochrony danych

Inspektorem może zostać osoba, która posiada fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Może to być zarówno twój pracownik, jak i podmiot zewnętrzny.

Jakie zadania ma inspektor ochrony danych

Główne zadania inspektora:

  • organizowanie szkoleń dla pracowników i audytów w zakresie ochrony danych osobowych
  • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Wiele firm, jeden inspektor ochrony danych

Grupa przedsiębiorstw (np. grupa kapitałowa) może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych. Każda z tych firm musi przesłać osobne zawiadomienie do UODO.

Poinformuj o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Masz już inspektora ochrony danych? Udostępnij informacje o nim, np. na swojej stronie internetowej.

Czy ta strona była przydatna?