Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

W twojej firmie działa inspektor ochrony danych, zawiadomienie o jego wybraniu trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a teraz chcesz go odwołać, bo masz już nowego inspektora? Poinformuj o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, który wyznaczył w swojej firmie inspektora ochrony danych i zawiadomił o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, może go odwołać i wyznaczyć nowego inspektora ochrony danych. O tej zmianie musi poinformować również Prezesa UODO. Ma na to 14 dni od dnia odwołania poprzedniego i wyznaczenia nowego inspektora.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom Prezesa UODO o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia drogą elektroniczną, otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zagadnienia związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych reguluje Artykuł 37 RODO.

Czy ta strona była przydatna?