Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

W twojej firmie działa inspektor ochrony danych, zawiadomienie o jego wybraniu trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a teraz chcesz go odwołać, bo masz już nowego inspektora? Poinformuj o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, który wyznaczył w swojej firmie inspektora ochrony danych i zawiadomił o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, może go odwołać i wyznaczyć nowego inspektora ochrony danych. O tej zmianie musi poinformować również Prezesa UODO. Ma na to 14 dni od dnia odwołania poprzedniego i wyznaczenia nowego inspektora.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom Prezesa UODO o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia drogą elektroniczną, otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zagadnienia związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych reguluje Artykuł 37 RODO.

Czy ta strona była przydatna?