Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przestrzeganie prawa pracy w firmie – poradnik


Ten poradnik jest dla ciebie, jeśli:
  • chcesz wiedzieć, jakie są zasady ustalania czasu pracy, udzielania urlopów i wynagradzania pracowników
  • zastanawiasz się, jak nawiązać umowę o pracę i co musi się w niej znaleźć oraz jak wypowiedzieć umowę o pracę
  • nie wiesz, jakie masz obowiązki jako pracodawca w zakresie ubezpieczenia społecznego i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pojęcie pracownik oznacza - w tym poradniku - nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, ale także osobę wykonującą pracę w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Pamiętaj:
  • poradnik zawiera szczegółowe informacje na dany temat
  • po ukończeniu poradnika pobierz materiały w formie PDF (przygotowane na podstawie udzielonych odpowiedzi)

Potrzebujesz ogólnych informacji lub wprowadzenia do tematu?
Wejdź na stronę: