Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Załatwianie spraw w urzędzie (zgodnie z Ordynacją podatkową) – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Z tego poradnika dowiesz się, jak urzędy podatkowe prowadzą:
 • postępowania podatkowe,
 • korekty zeznań i deklaracji,
 • sprawy zaświadczeń.

Poradnik nie omawia kontroli skarbowych.

Czego dotyczą postępowania podatkowe

Postępowania podatkowe to osobna kategoria spraw, które prowadzą urzędy podatkowe, np.:
 • izba administracji skarbowej,
 • urząd skarbowy,
 • urząd celno-skarbowy,
 • urząd miasta,
 • urząd gminy,
 • starostwo powiatowe.

Sprawę kończy zazwyczaj decyzja podatkowa.

Postępowanie podatkowe nie dotyczy składania zeznań i deklaracji oraz ich korekt - z wyjątkiem podatków :
 • od nieruchomości,
 • od spadków i darowizn,
 • leśnego,
 • rolnego.

W ich przypadku składasz deklarację lub informację, a urząd wydaje decyzję, która ustala podatek.

Postępowania podatkowe nie dotyczą też spraw zaświadczeń.

Niemniej wszystkie te sprawy reguluje Ordynacja podatkowa.

Zasady ogólne

Urzędy powinny działać zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania podatkowego.

Kto uczestniczy w postępowaniu

 • ty jako strona - podatnik (osobiście lub przez pełnonomocnika),
 • urząd (właściwy dla rodzaju i miejsca sprawy, np. położenia nieruchomości)

Ile trwa załatwienie sprawy

Zaświadczenia - do 7 dni.

Sprawy w postępowaniu podatkowym urzędy powinny załatwiać niezwłocznie.

Wyjątkiem są sprawy:
 • które wymagają wyjaśnień (urząd ma miesiąc od rozpoczęcia postępowania, np. złożenia wniosku),
 • szczególnie trudne (dwa miesiące),
 • odwołania (dwa miesiące).

Do tych terminów nie wlicza się czasu na dokonanie przez stronę lub inny urząd wymaganych czynności, a także okresów zawieszenia oraz opóźnień wynikających z twojej winy.

W przypadku naruszenia wspomnianych terminów lub przewlekłego działania możesz złożyć ponaglenie do organu wyższego stopnia (np. dyrektora izby administracji skarbowej).