Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Chcesz zmienić rodzaj mikroinstalacji lub jej moc? W takim razie obowiązkowo poinformuj o tym operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli korzystasz już z zielonej energii, to poinformuj swojego operatora o zmianach. Zrób tak, jeśli zmieniasz rodzaj lub moc umowną mikroinstalacji. Chodzi o sytuacje, gdy dotychczasowa ilość energii elektrycznej wyprodukowana w mikroinstalacji jest zbyt mała (np. nie wystarcza ci na twoje potrzeby) lub zbyt duża.

Jest to twój obowiązek, jeśli jesteś:

  • prosumentem, czyli odbiorcą końcowym, który wykorzystuje energię tylko na własne potrzeby, lub
  • przedsiębiorcą.

Pamiętaj!

Jeśli zmieniasz moc, którą masz w umowie powyżej wartości maksymalnie dopuszczalnej mocy (przyłączeniowej) – złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz podpisz nową umowę o przyłączenie mikroinstalacji.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może odmówić ci zwiększenia mocy mikroinstalacji przyłączonej do jego sieci, jeżeli wiąże się to z zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego lub nie istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Poinformuj swojego operatora o zmianach. Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

1. Poinformuj swojego operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Wypełnij formularz na stronie internetowej tego operatora, do którego sieci przyłączona jest twoja mikroinstalacja. Możesz też skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia, który znajdziesz poniżej.

Pamiętaj, że przeważnie operatorzy korzystają z tego samego wzoru co przy zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji.

W zgłoszeniu wpisz tylko dane nowej mikroinstalacji, którą zgłaszasz oraz dołącz wymagane dokumenty.

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie m.in. zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Zgłoś aktualizację, jeśli moc umowna mikroinstalacji nie przekracza obecnej mocy przyłączeniowej.

Termin

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian.

2. Operator oceni merytorycznie i formalnie twoje zgłoszenie

Jeśli w zgłoszeniu będzie czegoś brakować, to operator zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Operator rozpatrzy twoje zgłoszenie, z chwilą gdy je otrzyma od ciebie.

Czy ta strona była przydatna?