Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie sprawozdania w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

W zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami przedsiębiorcy mają wiele obowiązków sprawozdawczych, które muszą wypełnić w różnych terminach. Dla większości sprawozdań podstawowym terminem dla ich złożenia za poprzedni rok kalendarzowy jest 15 marca. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lista przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami jest długa. Sprawdź w wykazie czy należysz do grupy przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań.

Przykładowe przedsiębiorstwa, które muszą składać sprawozdania to: hurtownie i producenci sprzętu AGD/RTV, hurtownie motoryzacyjne (sprzedające np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp.), hurtownie owoców i warzyw, dealerzy samochodowi, huty szkła, producenci opakowań z papieru i tektury, producenci opakowań z metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna, sklepy i hurtownie wielobranżowe, fabryki mebli i wiele, wiele innych.

Zobacz przykłady firm i działalności w których powstają odpady wraz kodami PKD.

Pomocne informacje na temat: wzorów sprawozdań, terminów ich składania, urzędów przyjmujących sprawozdania oraz przedsiębiorców zobowiązanych do składania sprawozdań wraz z przykładowymi kodami PKD znajdziesz w tabeli.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Terminy złożenia poszczególnych sprawozdań różnią się w zależności od prowadzonej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie
  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sprawdź, który urząd jest właściwy w twojej sprawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami

W sprawozdaniu wypełnij tylko te działy, które ciebie dotyczą.

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie i sprawdzi czy zostało ono złożone w ustawowym terminie oraz czy zawiera niezbędne dane identyfikujące twoją firmę.

Urząd zweryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniu za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli w wyniku weryfikacji twojego sprawozdania urząd uzna, że przekazane przez ciebie informacje są nieprawdziwe, otrzymasz wezwanie do korekty sprawozdania. Urząd wyznaczy ci termin na przekazanie korekty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zakres sprawozdania w zależności od zakresu produktów określony jest w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

Termin

Terminy złożenia poszczególnych sprawozdań różnią się w zależności od prowadzonej działalności.

2. Popraw sprawozdanie

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty sprawozdania złóż ją w wyznaczonym przez urząd terminie.

Pamiętaj, że jeśli nie dotrzymasz tego terminu na złożenie korekty urząd uzna, że nie wykonałeś obowiązku ustawowego złożenia sprawozdania o opakowaniach za dany rok. W takim przypadku, marszałek województwa zawiadomi właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który nałoży na ciebie karę grzywny.

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny zapłać ją we wskazanym terminie na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Pamiętaj, że zaległe sprawozdanie musisz jak najszybciej złożyć do marszałka województwa, gdyż w przeciwnym wypadku, grzywna może być nałożona na ciebie wielokrotnie.

Termin

Zgodnie z terminem określonym w wezwaniu (nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie. Nie otrzymasz z tego powodu żadnego dokumentu. Możesz jednak być wezwany do złożenia korekty sprawozdania.

Warto wiedzieć

Czy mogę zlecić komuś składanie sprawozdań

Tak:

  • z zakresu wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowania zużytym sprzętem obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile zawarłeś z nią odpowiednią umowę;
  • z zakresu wprowadzania baterii i akumulatorów oraz gospodarowania odpadami z nich powstającymi obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić podmiotowi pośredniczącemu, o ile zawarłeś z nim odpowiednią umowę;
  • z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek przekazywania sprawozdań możesz zlecić organizacji odzysku opakowań. Jest to firma (spółka akcyjna), z którą zawierasz odpowiednią umowę.

Jeśli zleciłeś organizacji odzysku opakowań sporządzenie rocznego sprawozdania jesteś obowiązany przekazać jej wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.

Jeśli nie przekazałeś organizacji odzysku opakowań informacji o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach, to musisz złożyć dodatkowo samodzielnie marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach.

Co zrobić z dokumentami

Przechowuj przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Czy ta strona była przydatna?