Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i zmienił się np. adres twojej firmy albo rodzaj prowadzonej przez ciebie działalności? Musisz w takim razie zgłosić zmianę wpisu marszałkowi województwa. Szczegóły poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami podaje w nim szereg informacji – m.in. nazwę swojej firmy, jej adres, sposób prowadzenia działalności. Jeśli ulegną one zmianie, przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt marszałkowi województwa. Ma na to 30 dni.

Uwaga

Usługa jest bezpłatna, bo zapłaciłeś już opłatę – rejestrową lub roczną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt
 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacją odzysku
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego – o ile jest wymagany
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musisz ją zapłacić

Dowód zapłacenia opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł – dołącz tylko wtedy, gdy działasz przez pełnomocnika.

Termin

W terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Urząd zmieni dane w rejestrze

Zmiana danych w rejestrze kończy sprawę. Twój indywidualny numer rejestrowy, login i hasło do BDO pozostają bez zmian.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zmianę wpisu uzyskasz ciągu 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?