Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj kasę fiskalną

Kasa rejestrująca (inaczej kasa fiskalna) pomoże ci rejestrować sprzedaż i kwoty podatku VAT oraz rozliczyć się z urzędem skarbowym. Sprawdź jak ją zarejestrować.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zgłoś elektronicznie dane dotyczące kasy fiskalnej. Jeśli chcesz zainstalować kilka kas – najpierw złóż zawiadomienie, które znajdziesz w kroku 1.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi mieć kasę fiskalną

Przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi klientom (nie firmom) musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Taką kasę musi mieć. np. fryzjer, mechanik samochodowy czy taksówkarz. Są od tego jednak wyjątki – niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie musisz instalować kasy fiskalnej (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w rozporządzeniu), jeśli sprzedajesz odzież przez internet i otrzymujesz zapłatę na rachunek bankowy.

Możesz używać kas fiskalnych także wtedy, gdy nie masz takiego obowiązku.

Chcesz sprzedawać towary lub usługi klientom? Nie wiesz czy musisz mieć kasę fiskalną? Skorzystaj z poradnika Rejestruję kasę fiskalną i sprawdź czy potrzebujesz kasę fiskalną.


Ile kosztuje rejestracja kasy fiskalnej

Usługa rejestracji kasy jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za fiskalizację kasy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż zanim zaczniesz ewidencjonować na kasie sprzedaż.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – zgłoś kasę fiskalną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom urząd skarbowy, że planujesz używać kasy lub kilku kas fiskalnych

Zawiadomienie złóż osobiście w urzędzie skarbowym, wyślij pocztą lub złóż elektronicznie poprzez stronę biznes.gov.pl.

W zawiadomieniu tym określasz całkowitą liczbę kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz wskazujesz miejsca – adresy instalacji wszystkich kas.

Jeśli planujesz zainstalować wyłącznie jedną kasę możesz dokonać zawiadomienia na formularzu „Zgłoszenie danych dotyczących kasy”, którego wzór jest w kroku 3.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Zawiadomienie zawiera informację o całkowitej liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie złóż zanim zaczniesz ewidencjonować na kasie sprzedaż.

2. Zamów u serwisanta kas usługę fiskalizacji

Serwisant:

 • dokona fiskalizacji kasy (fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność, która rozpoczyna pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego)
 • wpisze twój numer NIP do pamięci fiskalnej kasy
 • przekaże ci dobowy raport fiskalny wydrukowany z twojej kasy, który potwierdzi fiskalizację
 • prześle zgłoszenie serwisu zawierające m.in. dane twojej kasy, do urzędu skarbowego w ciągu maksymalnie 7 dni od fiskalizacji

Ty:

 • dołącz raport z fiskalizacji do książki kasy. Książka kasy zawiera dane o kasie rejestrującej, obowiązkowe przeglądy techniczne kasy oraz inne dane dotyczące kasy. Musisz ją prowadzić i przechowywać tak długo, jak użytkujesz kasę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Zanim zaczniesz ewidencjonować na kasie sprzedaż.

3. Wypełnij formularz "Zgłoszenie danych dotyczących kasy"

Zgłoszenie danych dotyczących kasy składasz do właściwego urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia znajdziesz poniżej – możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany to możesz wysłać zgłoszenie elektronicznie.

Formularz wypełniasz na podstawie danych zawartych w książce kasy, która jest dołączana do kasy.

Dokumenty

Termin

7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

4. Urząd skarbowy zarejestruje twoją kasę i prześle ci numer ewidencyjny

Urząd skarbowy po zgłoszeniu przez ciebie i serwis danych dotyczących kasy sprawdza ich prawidłowość. Jeśli prawidłowość zgłoszeń nie budzi wątpliwości, urząd przesyła zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy i nadanym jej numerze ewidencyjnym. Numer ten dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i niepowtarzalny (żadna inna kasa w Polsce nie będzie miała takiego numeru). Numer ten musisz nanieść w książce kasy, a także w sposób trwały na obudowę kasy (np. trwałym flamastrem). Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego (np. w razie zmiany siedziby) lub w przypadku wymiany modułu fiskalnego kasy.

Dokumenty

Termin

Zawiadomienie o nadanym numerze ewidencyjnym dostaniesz maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu kiedy złożysz wniosek.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do 30 dni – jeśli serwisant również zgłosi do urzędu skarbowego dane twojej kasy w ciągu 7 dni od fiskalizacji. Co się stanie, jeśli serwisant nie dotrzyma terminu? Urząd wezwie cię do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli w zawiadomieniu, które dostaniesz z urzędu, będą nieścisłości, złóż wniosek o ich sprostowanie.

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że pieniądze wydane na zakup kasy fiskalnej możesz odzyskać? Ulga przysługuje zarówno przedsiębiorcom rozliczającym VAT, jak i zwolnionym z tego obowiązku.

Pamiętaj aby zgłaszać kasę fiskalną do cyklicznych przeglądów

Kasy rejestrujące zgłaszaj do obowiązkowego przeglądu technicznego u swojego serwisanta minimum co 2 lata. W przypadku kas stosowanych w taksówkach, obowiązkowe przeglądy zlecaj nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji taksometru, używanego do współpracy z kasą (jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy).

Jak używać kasy fiskalnej

 • każdą sprzedaż rejestruj i drukuj paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży
 • wydawaj kupującemu wydrukowany paragon fiskalny lub fakturę
 • wydrukuj raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień. Musisz to zrobić, nie później jednak niż przed sprzedażą w dniu następnym
 • wydrukuj miesięczny raport po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc. Musisz to zrobić, w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca
 • jeśli nie działa twoja kasa podstawowa, to rejestruj sprzedaż na kasie rezerwowej. Jeśli nie masz kasy rezerwowej, to nie możesz sprzedawać
 • musisz nie rzadziej niż co 2 lata zlecić serwisowi obowiązkowy przegląd techniczny kasy
 • drukuj wszystkie emitowane przez kasę dokumenty i ich kopie na taśmie papierowej. Nie musisz drukować kopii, jeśli masz kasę z elektronicznym zapisem kopii
 • kopie dokumentów kasowych przechowuj do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj jest to 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku
 • książkę serwisową musisz posiadać przez cały czas, gdy używasz kasy. Musisz ją udostępniać na żądanie, np. urzędu skarbowego. W książce serwisant wpisuje wszystkie naprawy i przeglądy. Ty wpisujesz do książki serwisowej raporty z fiskalizacji kasy i raporty rozliczeniowe. W przypadku kas stacjonarnych, książkę kasy przechowuj, w tym samym miejscu co kasę
 • musisz na bieżąco weryfikować czy zostały prawidłowo wpisane do kasy: nazwy towarów i usług, stawki podatku, waluta wraz z jej symbolem i wartością przelicznika oraz data i czas. W przypadku awarii, koniecznie zgłoś to firmie, która serwisuje twoje kasy

Powiadom urząd o zmianach

Jeśli zmienisz miejsce używania kasy fiskalnej – to masz 7 dni, aby poinformować o tym urząd skarbowy. Wykorzystaj w tym celu zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy.

Jeśli zmienisz firmę, która serwisuje twoje kasy – to masz 7 dni, aby poinformować o tym urząd skarbowy.

Jeśli zmieni się twój urząd skarbowy (np. gdy zmienisz siedzibę swojej firmy), to w ciągu 7 dni złóż do nowego urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy. Wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy i dołącz informację o tym, który urząd skarbowy do tej pory cię obsługiwał.

Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie twoją kasę fiskalną

Jeśli złodziej ukradnie twoją kasę fiskalną to jak najszybciej zawiadom o tym urząd skarbowy. Nie ma wzoru pisma, na którym możesz zgłosić kradzież kasy fiskalnej. Podaj nazwę firmy, adres, numer NIP, dane kasy (w szczególności nr ewidencyjny), krótki opis zdarzenia (datę i miejsce zdarzenia). Do zgłoszenia dołącz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez policję.

Jeśli odzyskasz skradzioną kasę, to:

 • jak najszybciej powiadom o tym urząd skarbowy
 • zleć wykonanie przeglądu technicznego. Odzyskaną kasę fiskalną możesz zacząć używać dopiero od następnego dnia po przeglądzie

Jeśli nie chcesz używać odzyskanej kasy, zgłoś jej zamknięcie.

Czy ta strona była przydatna?