Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestruj kasę fiskalną

Masz kasę fiskalną i przestałeś jej używać? Musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i ją wyrejestrować. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz mieć różne powody zakończenia pracy z kasą, np. likwidujesz firmę, kasa z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii ma zapełnioną pamięć fiskalną (tych kas możesz używać tylko do czasu  całkowitego wyeksploatowania - nie możesz wyczyścić lub wymienić ich pamięci) lub zmieniłeś profil działalności i przestał cię dotyczyć obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Niezależnie jednak od powodu, musisz wykonać określone czynności prowadzące do likwidacji kasy. Co ważne, nie robisz tego sam - musi ci w tym pomóc wybrany przez ciebie serwisant. Cały proces kończy się złożeniem wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego.

Od 1 maja 2019 r. na rynku są 3 rodzaje kas: kasy on-line (tzw. kasy nowego typu), kasy z elektronicznym i kasy z papierowym zapisem kopii (tzw. kasy starego typu). Likwidacja kasy on-line i kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii przebiega podobnie - różni je sposób przygotowywania raportu fiskalnego, a to z kolei wynika z konstrukcji tych kas. 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Usługę możesz zrealizować w:

 • urzędzie skarbowym,
 • urzędzie skarbowym dla największych podmiotów.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wystaw raport fiskalny

W ostatnim dniu korzystania z kasy wystaw:

 • raport dobowy (bez względu na rodzaj używanej kasy), czyli dokument, który podsumowuje cały dzień sprzedaży. Wystawiasz go codziennie, na koniec dnia, po zamknięciu sprzedaży.
 • raport miesięczny (tylko, jeśli korzystasz z kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii), czyli dokument, który podsumowuje cały miesiąc sprzedaży i zawiera w sobie wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca zapisane w pamięci kasy fiskalnej.

Po wystawieniu raportów zmień tryb pracy kasy na tryb „do odczytu”. W kasie on-line zrobisz to automatycznie. W przypadku kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zwróć się w tej sprawie do serwisanta.

Termin

Ostatni dzień, w którym korzystasz z kasy, po zamknięciu sprzedaży.

 1. Odczytaj zawartość pamięci kasy fiskalnej i sporządź protokół

Zawartość pamięci kasy fiskalnej odczytasz przy pomocy serwisanta. Odczyt pamięci polega na wystawieniu raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Raport podsumowuje wszystkie raporty dobowe wystawione za pośrednictwem kasy.

Serwisant pomoże ci też sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej. Protokół i raport fiskalny rozliczeniowy, wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, będziesz musiał złożyć w urzędzie skarbowym, w ciągu 5 dni od dnia ich sporządzenia.

Serwisantowi nie zawsze udaje się odczytać pamięć kasy. W takim przypadku przekazuje kasę do serwisu głównego (są to: sprzedawca kas, importer lub firma przez nich upoważniona), który odczytuje zawartość pamięci i sporządza protokół. Serwis główny przesyła ten protokół do twojego urzędu skarbowego, w ciągu 3 dni od jego sporządzenia. Ty otrzymujesz jego kopię.

Jeśli jednak serwis główny również nie będzie mógł odczytać zawartości pamięci fiskalnej kasy, w protokole opisze przyczyny tej sytuacji. Serwis główny prześle ten protokół do twojego urzędu skarbowego, w ciągu 3 dni od jego sporządzenia. Ty otrzymasz kopię. Druga kopia protokołu trafia do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej  stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Termin

Niezwłocznie (tak szybko jak to możliwe) po przejściu kasy w tryb "tylko do odczytu".

 1. Złóż wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Wniosek o wyrejestrowanie kasy złóż do naczelnika urzędu skarbowego, w którym kasa była rejestrowana.

Wniosek musi zawierać: dane podatnika, numery kasy fiskalnej (unikatowy, fabryczny, ewidencyjny), datę fiskalizacji, miejsce instalacji kasy (adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą) oraz powód wyrejestrowania kasy.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć raport rozliczeniowy oraz protokół z odczytu pamięci fiskalnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji nie został określony. Wskazane jest, aby wniosek zawierał następujące informacje:

a) nazwę, adres, NIP przedsiębiorcy (podatnika),

b) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do wyrejestrowania (w szczególności nr ewidencyjny).

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

W ciągu 5 dni od dnia:

 • sporządzenia protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisant odczytał pamięć fiskalną kasy,
 • otrzymania z serwisu głównego protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisantowi nie udało się odczytać pamięci fiskalnej kasy. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

 • Każda kasa ma 3 numery: fabryczny - numer urządzenia nadany przez producenta, unikatowy - numer pamięci kasy nadawany w procesie fiskalizacji i ewidencyjny - nadany przez urząd skarbowy. Wszystkie 3 numery powinny zostać wpisane do książki kasy. Numer ewidencyjny musisz umieścić na obudowie kasy.
 • Likwidacja kasy fiskalnej spowoduje, że nie będziesz już mógł prowadzić ewidencji sprzedaży przy użyciu tej kasy. 
 • Jeśli dostałeś ulgę na zakup kasy fiskalnej i chcesz zamknąć firmę w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży, ulgę będziesz musiał zwrócić.

Czy ta strona była przydatna?