Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwisant zgłasza kasę fiskalną do urzędu skarbowego

Prowadzisz serwis kas rejestrujących (inaczej fiskalnych) i instalujesz u przedsiębiorców kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii? Przedsiębiorca zmienił dotychczasowy serwis i wybrał korzystanie z twoich usług? Musisz poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Od maja 2019 r. funkcjonują na rynku równolegle: kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nazywane kasami starego typu lub tradycyjnymi oraz nowy rodzaj kas – kasy online. Wiele obowiązków związanych ze świadczeniem usług serwisowych jest niezależnych od rodzaju kasy. Jeśli chodzi o zgłaszanie danych kasy do urzędu skarbowego część obowiązków pozostaje aktualnych tylko dla kas starego typu.

Jeśli prowadzisz serwis kas, masz obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego danych dotyczących kasy fiskalnej w dwóch przypadkach:

  1. po dokonanej fiskalizacji – dotyczy to tylko kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii;
  2. po zmianie przez przedsiębiorcę serwisu, jeśli zostałeś wybrany jako nowy serwis – dotyczy to wszystkich rodzajów kas.

W obydwu przypadkach możesz skorzystać z wzoru zgłoszenia zamieszczonego poniżej, w części „Co zrobić krok po kroku", stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie danych dotyczących kasy w związku z dokonaną fiskalizacją, złóż w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy. 

Aktualizację zgłoszenia w zakresie nowego podmiotu prowadzącego serwis, złóż w ciągu 5 dni od zmiany serwisu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy skarbowe
  • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy albo adres zamieszkania przedsiębiorcy (jeśli jest osobą fizyczną), dla którego zafiskalizowałeś kasę fiskalną albo który zmienił dotychczasowy serwis na twój.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

1. Zgłoś dane kasy fiskalnej

Wzór zgłoszenia znajdziesz poniżej – możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. 

Pamiętaj, aby formularz ten wypełnić dokładnie i czytelnie, zgodnie z danymi zawartymi w książce serwisowej kasy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zgłoszenie danych dotyczących kasy w związku z dokonaną fiskalizacją, złóż w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy. 

Aktualizację zgłoszenia w zakresie nowego podmiotu prowadzącego serwis, złóż w ciągu 5 dni od zmiany serwisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złożenie zgłoszenia kończy realizację sprawy po stronie serwisu.

Czy ta strona była przydatna?