Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT masz obowiązek przekazywania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. 

Pamiętaj, że od 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT muszą być prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

  Co to jest JPK_VAT

  Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. Czyli, JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

  JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

  Kiedy należy wysyłać JPK_VAT

  JPK_VAT wysyłasz do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc. Nie powoduje to jednak automatycznej zmiany metody rozliczania. Rozliczasz się tak, jak do tej pory. 

  Kiedy nie musisz składać JPK_VAT

  Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi m.in. o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe)
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł).

  Jeżeli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony to nie składasz JPK_VAT.

  Jak złożyć JPK_VAT

  Żeby przygotować plik JPK_VAT masz kilka możliwości:

  • skorzystać z bezpłatnego programu e-mikrofirma (który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów
  • skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT
  • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
  • skorzystać z e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple

  Ministerstwo Finansów przygotowało krótkie filmy instruktażowe, w których jest pokazane jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT. 

  Prowadz ewidencję VAT, przygotuj JPK_VAT i wyślij przez program e-mikrofirma

  W programie e-mikrofirma (na stronie znajdziesz również poradniki, jak korzystać z programu) wystawisz faktury krajowe, zapiszesz faktury zakupu i stworzysz ewidencje VAT. Program umożliwia również tworzenie plików JPK_VAT, ich podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Przeznaczona jest przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym.

  Użyj programu Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK_VAT

  Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia do wysyłania plików JPK_VAT, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zobacz, jak wyglądają poszczególne etapy w przygotowaniu i wysłaniu JPK_VAT za pomocą programu Klient JPK.

  KROK 1

  Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego, zapisz na swoim komputerze, a następnie otwórz zgodnie z procedurą opisaną w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK.

  KROK 2

  Wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej JPK_VAT w opisie struktury i formatu danych pliku CSV oraz w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK.
  Wypełniony plik CSV stanowi źródło JPK_VAT i jest gotów do wysłania przez aplikację Klient JPK 2.0.

  KROK 3

  Pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0. Aplikacja służy do konwertowania pliku CSV na plik XML oraz do wysyłania plików JPK_VAT. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

  W zakładce Aplikacje do pobrania znajdziesz między innymi:

  • aplikację Klient JPK 2.0,
  • aplikację Klient JPK 2.0 Demo (wersja Demo służy do testowego generowania i przygotowywania do wysyłki JPK_VAT),
  • instrukcję instalacji i obsługi aplikacji Klient JPK 2.0,
  • przykładowy plik w formacie XML przekonwertowany z pliku CSV.

  KROK 4

  Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla JPK_VAT podpisanego danymi autoryzującymi i wysłanego przez e-bramkę JPK_VAT można sprawdzić przez stronę UPO-JPK DA (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Warto też pamiętać, że po podpisaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi podatnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO.

  W pozostałych przypadkach należy skorzystać z UPO-JPK. Link otwiera się wyłącznie w Internet Explorer.

  Pamiętaj! Status "200" oznacza, że dokument został poprawnie przesłany. UPO_JPK możesz pobrać tylko dla dokumentu, który otrzymał status „200".

  Do prawidłowego działania formularza UPO_JPK niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Jak podpisać JPK_VAT

  Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

  • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć profil zaufany
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.
  • danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2017 r. Formularz jest dostępny na stronie e-bramka JPK_VAT

  Jak wysłać JPK_VAT

  Korekta JPK_VAT

  Po złożeniu JPK_VAT może pojawić się potrzeba zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku).

  W takim przypadku złóż korektę JPK_VAT.

  Jak oznaczać korekty JPK_VAT

  Jeśli pierwszy JPK_VAT wysłałeś w 2017 r. lub wcześniej

  • i było to tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą „1", a po raz pierwszy korygujesz go w 2018 r. na nowej strukturze, to w kolumnie „Cel złożenia" wpisz cyfrę „2". Kolejne korekty za ten sam okres oznaczaj cyframi „3", „4", „5" itd.
  • i składając określiłeś go jako „1", a potem składałeś korekty i oznaczałeś je cyfrą „2", to składając kolejną korektę za ten okres według nowej struktury w 2018 r. wpisz „3" ( niezależnie od tego, ile w 2017 r. złożyłeś korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczaj „4", „5" itd.

  Jeśli zaczynasz wysyłać JPK_VAT w 2018 r.,

  • to pierwszy JPK_VAT oznacz „0", a dla korekt przyjmij kolejno „1", „2", „3"...

  W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT:

  0 - dla pierwotnego JPK_VAT,

  1, 2, 3, 4... - dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

  Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

  Wysyłanie JPK_VAT przez pełnomocnika

  JPK_VAT może wysyłać Twój pełnomocnik pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

  Więcej o wysyłaniu JPK_VAT na Portalu Podatkowym

  Czy muszę wysyłać JPK_VAT jeśli zawiesiłem działalność?

  Przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

  Zwolnienie ze składania JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

  W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

   Odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT

   Jeżeli z jakichś ważnych powodów nie będziesz mógł z powodu utrudnień przekazać JPK_VAT, wystąp z umotywowanym wnioskiem o odroczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz. 

   Jeśli zapomnisz o nowym obowiązku lub z innych istotnych przyczyn nie przekazałeś JPK_VAT w terminie, to możesz wyrazić tzw. czynny żal i złożyć JPK_VAT.

   Informacje o niezgodnościach w danych w JPK_VAT

   Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza wszystkie wysłane dokumenty JPK_VAT, dokonując analizy w specjalnym systemie elektronicznym. W przypadku pojawienia się niezgodności otrzymasz informacje na ich temat, które trzeba wyjaśnić w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz.

   Pojawiające się niezgodności mogą dotyczyć m.in.:

   • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za ten sam okres
   • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT
   • uwzględnianie w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

   Jeżeli podałeś numer telefonu komórkowego i adres e-mail, to otrzymasz informacje sms lub e-mailem.

   Otrzymasz e-maila z adresu: ckap.automat@ds.mofnet.gov.pl z podpisem Ministerstwo Finansów lub sms. Możesz również otrzymać powiadomienie z urzędu skarbowego, jeżeli nie podałeś numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

   Nie odpowiadasz na te wiadomości tylko kontaktujesz się ze swoim urzędem skarbowym, żeby sprawdzić i ewentualnie skorygować złożone JPK_VAT  albo deklarację VAT.

   Pamiętaj! Informacja ta nie jest wszczęciem postępowania podatkowego. Nie jest też wszczęciem kontroli. To informacja o niezgodności, którą trzeba wyjaśnić. Może to być np. błąd w numerze NIP albo w nazwie firmy.

   Przesyłane powiadomienia nie zawierają żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie są umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

   W każdym urzędzie skarbowym są wyznaczone osoby do kontaktów w ramach JPK_VAT. Zadzwoń lub wyślij e-maila, a otrzymasz informacje na temat twojej sprawy. Poniżej znajdziesz linki do wszystkich izb administracji skarbowej. Wybierz swój urząd skarbowy, w zakładce „kontakt" znajdziesz informacje o obsłudze JPK_VAT. Znajdują się tam numery telefonów i adresy e-mailowe do osób wskazanych do kontaktu:

   Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące JPK_VAT

   Zobacz:

   JPK – gdzie szukać dodatkowych informacji

   Przejdź do:

   Pytania dotyczące JPK można przesyłać na adres e-mail: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.

   Pomocą służą też konsultanci z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

   Czy ta strona była przydatna?