Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Masz spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS? Chcesz złożyć roczne sprawozdanie finansowe i inne dokumenty? Teraz zrobisz to tylko przez internet. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Sprawozdanie finansowe (i inne dokumenty) sporządzisz i prześlesz tylko elektronicznie.

Kto składa sprawozdanie do KRS

Złóż sprawozdanie do KRS, jeśli masz spółkę:

 • jawną
 • partnerską
 • komandytową
 • komandytowo-akcyjną
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjną
 • europejską

Sprawdź, kto i w jakich terminach składa sprawozdanie finansowe.

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego

Możesz przesłać sprawozdanie bezpłatnie, jeśli:

 • masz konto w systemie S24
 • spółkę reprezentuje osoba, której numer PESEL jest ujawniony w KRS

Skorzystaj z opcji "Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych".

Płatne złożenie sprawozdania finansowego

W S24 złożysz sprawozdanie płatne, jeśli jesteś:

 • obywatelem polskim i nie masz ujawnionego numeru PESEL w KRS
 • cudzoziemcem (członek zarządu) i nie masz numeru PESEL
 • pełnomocnikiem
 • prokurentem

W praktyce, ten tryb dotyczy przede wszystkim spółek, których np. zarząd składa się wyłącznie z cudzoziemców, którzy nie mają numeru PESEL.

Wypełnij elektronicznie wniosek o zmianę wpisu KRS-Z30 w systemie S24.

Za złożenie sprawozdania zapłacisz 140 zł. Jest to opłata sądowa i opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić bezgotówkowo. Przed wysłaniem wniosku do sądu, system S24 przekieruje cię do systemu e-Płatności. Dzięki temu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.


Kto nie składa sprawozdania

Nie musisz składać sprawozdania dla spółki partnerskiej lub jawnej osób fizycznych, jeśli:

 • jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych są poniżej 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki)
 • nie prowadzisz dla spółki ksiąg rachunkowych

Do KRS złóż tylko oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Oświadczenie złożysz po zalogowaniu się do "Bezpłatnego zgłoszenia dokumentów finansowych".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż do 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Zatwierdzenia dokonuje np. walne zgromadzenie wspólników do 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie złóż do 15 lipca danego roku. Pamiętaj, że sprawozdanie musi być najpierw zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca danego roku).


Składanie sprawozdania bez zatwierdzenia
Niezatwierdzone sprawozdanie składasz w takim samym terminie, jak zatwierdzone dokumenty. Zrób to w ciągu 15 dni od daty, w której miało nastąpić zatwierdzenie (w ciągu 6 miesięcy po dniu bilansowym). Potem złóż je ponownie do 15 dni od zatwierdzenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Złóż sprawozdanie finansowe:

 • bezpłatne – do Repozytorium Dokumentów Finansowych
 • płatne – do sądu rejonowego odpowiedniego dla siedziby spółki
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie finansowe do KRS

Sprawozdanie złożysz tylko online przez system S24. System wskaże ci, jakie dokumenty złożyć. Dokumenty złóż zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR). Przeczytaj instrukcję, jak złożyć sprawozdanie finansowe.

Sprawdź wymagania techniczne oraz format dla sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe składa się z dokumentów:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z dokumentów:

1) skonsolidowanego bilansu;

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej;

4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale; skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Dołącz właściwe dokumenty do sprawozdania:

 • jednostki:
  • sprawozdanie z działalności
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty
  • uchwałę (lub postanowienie) o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
  • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
 • grupy kapitałowej:
  • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej
  • uchwałę (lub postanowienie) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego
  • sprawozdanie z działalności kapitałowej
  • sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z:

 • działalności – dołącz, jeśli masz spółkę kapitałową lub komandytowo-akcyjną
 • badania sprawozdania finansowego – dołącz, jeśli twoja spółka przejmuje majątek innej spółki

Ponadto, dołącz informację dodatkową. Sprawdź zakres informacji dodatkowej.

Podpisywanie sprawozdania i dokumentów finansowych

Sprawozdanie musi być podpisane podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Podpisuje je przynajmniej jeden reprezentant spółki (np. wspólnicy, członkowie zarządu). Sprawozdanie może wysłać każdy, kto ma konto w systemie. Sprawdź, jak złożyć podpis kwalifikowany w portalu eKRS.

Jeśli dane są poprawne, system pozwoli ci podpisać sprawozdanie. Jeśli dane są inne niż w KRS, złóż sprawozdanie płatne.

Podaj datę sporządzenia sprawozdania.

Jeśli masz uprawnienia i nie chcesz podpisać sprawozdania, dołącz do niego uzasadnienie swojej decyzji.

Termin

Sprawozdanie złóż do 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Zatwierdzenia dokonuje np. walne zgromadzenie wspólników do 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie złóż do 15 lipca danego roku. Pamiętaj, że sprawozdanie musi być najpierw zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca danego roku).


Składanie sprawozdania bez zatwierdzenia
Niezatwierdzone sprawozdanie składasz w takim samym terminie, jak zatwierdzone dokumenty. Zrób to w ciągu 15 dni od daty, w której miało nastąpić zatwierdzenie (w ciągu 6 miesięcy po dniu bilansowym). Potem złóż je ponownie do 15 dni od zatwierdzenia.

2. Dostaniesz powiadomienie z systemu o zamieszczeniu dokumentów w repozytorium

Jeśli przejdziesz automatyczną weryfikację zgłoszenia, dostaniesz powiadomienie o:

 • rejestracji zgłoszenia
 • wzmiance w rejestrze KRS
 • zamieszczeniu dokumentów w repozytorium

Dokumenty są dostępne online dla wszystkich.

Jeśli nie przejdziesz automatycznej weryfikacji, złóż do sądu wniosek o zmianę wpisu KRS-Z30. Wniosek złożysz wyłącznie elektronicznie przez portal S24.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Po wysłaniu sprawozdania, znajdzie się ono w repozytorium dokumentów finansowych, najszybciej, jak to jest możliwe. Zwykle pojawia się ono w ciągu doby.

Pamiętaj, że jeśli nie wyślesz sprawozdania, zapisana wersja robocza zostanie automatycznie usunięta z systemu. Stanie się to po 14 dniach od daty zamieszczenia dokumentów w systemie.

Warto wiedzieć

Sprawozdanie dla urzędu skarbowego

KRS prześle sprawozdanie w twoim imieniu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?