Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Powiadom o rozpoczęciu działalności jako Pośredniczący Podmiot Gazowy (PPG)

Chcesz być pośrednikiem w handlu gazem ziemnym? Chcesz kupować gaz bez akcyzy i sprzedawać go innym? Musisz powiadomić o tym pisemnie naczelnika właściwego urzędu skarbowego i stać się Pośredniczącym Podmiotem Gazowym. O tym jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wiele firm, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie podatku akcyzowego musi zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego.

Inaczej jest w przypadku Pośredniczącego Podmiotu Gazowego (handlującego gazem ziemnym) oraz Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (który handluje węglem). W przypadku takich podmiotów wystarczy pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (przed rozpoczęciem działalności).

By stać się Pośredniczącym Podmiotem Gazowym twoja firma musi:

 • mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, lub
 • posiadać koncesję na obrót gazem ziemnym w Polsce;
 • działać jako sprzedawca, dostawca, nabywca wewnątrzwspólnotowy, importer lub eksporter gazu lub jako podmiot używający wyroby gazowe do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy albo objętych zerową stawką akcyzy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Musisz powiadomić urząd przed rozpoczęciem działalności jako Pośredniczący Podmiot Gazowy.

Gdzie załatwisz sprawę

 1. Jeśli chcesz dokonywać obrotu gazem ziemnym jako PPG to przed rozpoczęciem działalności powiadom urząd skarbowy, który jest właściwy ze względu na miejsce, w którym dokonujesz obrotu tym gazem. 
 2. Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to powiadom urząd właściwy ze względu na adres:
 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz również samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż oświadczenie o wyborze wybranego przez siebie urzędu.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż powiadomienie we właściwym urzędzie skarbowym

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W powiadomieniu, które złożysz w urzędzie skarbowym musisz zawrzeć:

 • imię i nazwisko lub nazwę twojej firmy,
 • adres jego siedziby lub zamieszkania,
 • NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie w którym mieszkasz lub w którym twoja firma ma siedzibę;
 • rodzaj prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej.

Termin

Musisz powiadomić urząd przed rozpoczęciem działalności jako Pośredniczący Podmiot Gazowy.

 1. Urząd przyjmuje twoje powiadomienie i wydaje ci potwierdzenie, że działasz jako pośredniczący podmiot gazowy

Twoje dane zostaną umieszczone na liście Pośredniczących Podmiotów Gazowych publikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę twojej firmy;
 • adres jego siedziby lub zamieszkania;
 • NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie w którym mieszkasz lub w którym twoja firma ma siedzibę;
 • rodzaj prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje powiadomienie i od razu wyda ci potwierdzenie.

Warto wiedzieć

Pamiętaj:

 • jeśli dane, które podałeś w powiadomieniu zmieniły się, masz 7 dni, by zgłosić to w urzędzie;
 • sprzedając gaz ziemny musisz ustalić, czy sprzedajesz go pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu;
 • jako sprzedawca możesz żądać od nabywcy potwierdzenia, że jest on pośredniczącym podmiotem gazowym. Jeśli tego nie zrobi – możesz odmówić sprzedaży gazu po cenie bez akcyzy.

Czy ta strona była przydatna?