Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata targowa

Co to jest opłata targowa, to ją płaci? Jakie są stawki opłaty targowej i kto je ustala.

Uprawnienia Rady Gminy w zakresie opłaty targowej

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę targową, pobieraną od sprzedaży na targowiskach. Rada określa zasady poboru oraz terminy płatności
i wysokość stawek, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

Maksymalna stawka opłaty targowej w 2020 r. wynosi  792,21 PLN za dzień

Podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty targowej

Opłata targowa, w przypadku wprowadzenia jej przez  Radę Gminy, pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zwolnienie ustawowe z opłaty targowej

Z obowiązku uiszczania opłaty targowej zwolnione zostały podmioty dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania położonych na targowiskach.

 

Czy ta strona była przydatna?