Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Poniżej dowiesz się jak zgłosić środki transportowe do opodatkowania i jak wyliczyć kwotę podatku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-PUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co jest opodatkowane

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej  7 ton,
 • autobusy.

Kto musi płacić podatek

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy trzeba zapłacić

Podatek od środków transportowych należy płacić co roku. Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zazwyczaj masz czas, żeby złożyć deklarację do 15 lutego każdego roku podatkowego. Może się jednak zdarzyć, że kupisz pojazd po tym terminie – wtedy masz 14 dni żeby złożyć deklarację.

Termin 14-dniowy obowiązuje cię również wtedy, gdy:

 • nabędziesz pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziba,
 • nabędziesz pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • dostaniesz decyzję o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • sprzedasz pojazd,
 • wyrejestrujesz pojazd.

Jak ustalić kiedy mija termin 14 dni? Sprawdź datę kiedy miało miejsce dane zdarzenie i wylicz termin od następnego dnia po tej dacie. Przykładowo, jeśli sprzedasz samochód 1 grudnia, to do 15 grudnia musisz złożyć deklarację.

Gdzie załatwisz sprawę

Jako obywatel

Złóż deklarację do urzędu gminy na terenie której mieszkasz.

Jako przedsiębiorca

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to złóż deklarację do urzędu gminy na terenie której mieszkasz.

Jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.), to złóż deklarację do urzędu gminy na terenie której znajduje się siedziba twojej firmy.

Przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne składa deklarację do urzędu gminy na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego, złóż deklarację do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż deklarację podatku od środków transportowych

W niektórych gminach możesz złożyć deklarację drogą elektroniczną. Dowiedz się czy w twoim urzędzie jest to możliwe.

Jeśli złożysz deklarację na podatek od środków transportowych drogą elektroniczną, to otrzymasz z urzędu potwierdzenie jej odbioru na swoją skrzynkę podawczą.

Ważne:

1. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, zapoznaj się z aktualnymi stawkami podatku od środków transportowych obowiązującymi w twojej gminie. Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Stawki podatku mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Deklaracja zawiera następujące dane:

 • identyfikator podatkowy NIP lub PESEL;
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podatnika, oraz jego adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • przyczyny złożenia deklaracji;
 • dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym:

- rodzaj, markę i typ środka transportowego,

 - rok produkcji,

 - numer rejestracyjny pojazdu,

- dopuszczalną masę całkowitą pojazdu,

- masę własną pojazdu,

- dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów,

- liczbę osi,

- rodzaj zawieszenia,

- liczbę miejsc do siedzenia w autobusie,

- informacje o liczbie pojazdów pozostających we współwłasności,

 • obliczoną kwotę podatku razem oraz w rozbiciu na 2 raty.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór załącznika DT-1/A określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Załącznik zawiera dane szczegółowe dla maksymalnie 3 środków transportu.

Jeden załącznik DT-1/A zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów – złóż odpowiednio więcej załączników.

Termin

Zazwyczaj masz czas, żeby złożyć deklarację do 15 lutego każdego roku podatkowego. Może się jednak zdarzyć, że kupisz pojazd po tym terminie – wtedy masz 14 dni żeby złożyć deklarację.

Termin 14-dniowy obowiązuje cię również wtedy, gdy:

 • nabędziesz pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziba,
 • nabędziesz pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • dostaniesz decyzję o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • sprzedasz pojazd,
 • wyrejestrujesz pojazd.

Jak ustalić kiedy mija termin 14 dni? Sprawdź datę kiedy miało miejsce dane zdarzenie i wylicz termin od następnego dnia po tej dacie. Przykładowo, jeśli sprzedasz samochód 1 grudnia, to do 15 grudnia musisz złożyć deklarację.

2. Zapłać podatek

Zapłać bez wezwania kwotę podatku od środków transportowych wykazaną w deklaracji.

Co do zasady, podatek od środków transportowych płacisz w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danym roku, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku na rachunek urzędu gminy, na terenie której mieszkasz lub na terenie której znajduje się siedziba twojej firmy.

Termin

Zapłać podatek w terminie:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego – I rata,
 • do 15 września każdego roku podatkowego – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok zapłać w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do 15 września danego roku – II rata;

b) od 1 września danego roku, podatek zapłać jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ile zapłacisz

Informacje jak wyliczyć stawki podatku:

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoją deklarację. Nie otrzymasz żadnej odpowiedzi. Urząd może jednak skontrolować twoją deklarację i w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia.

Warto wiedzieć

Gdy sprzedasz samochód

Jeśli sprzedasz samochód, to jako jego dotychczasowy właściciel płacisz podatek tylko za okres do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu. Natomiast nowy właściciel płaci podatek od początku następnego miesiąca po jego nabyciu.

Gdy sprowadzisz samochód z zagranicy

Jeśli kupisz samochód poza granicami Polski, to płacisz podatek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrujesz samochód w Polsce.

Czy mogę nie płacić podatku

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie, to urząd ściągnie z ciebie należności wraz z odsetkami.

Niektóre samochody są ustawowo zwolnione z podatku. Przykładowo, jeśli masz pojazd zabytkowy lub pojazd specjalny (karetkę, samochód pomocy drogowej) to nie płacisz podatku. Dodatkowo, niektóre gminy mogą zwolnić mieszkańców z płacenia tego podatku. Dowiedz się, czy w gminie w której mieszkasz, możesz skorzystać ze zwolnienia.

Od kiedy nie muszę płacić podatku

Podatek płacisz tylko do końca miesiąca, w którym:

 • pojazd został wyrejestrowany lub urząd wydał decyzję o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął termin korzystania przez ciebie z powierzonego ci pojazdu.

Czy ta strona była przydatna?