Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności zarobkowej jak i działalności gospodarczej jest zagadnieniem dość złożonym. Wymaga bowiem znajomości wielu kryteriów warunkujących przystąpienie do danej formy opodatkowania. Jednocześnie zakres obowiązków wynikający z wybranego sposobu płacenia podatku jest mocno zróżnicowany i ilustruje wyraźną odmienność.

Owe zróżnicowanie obejmuje zarówno system podatkowy (PIT, CIT, podatek zryczałtowany) jak i tryb przystąpienia do danego systemu podatkowego (wniosek, oświadczenie, domniemanie) a także sposób odprowadzania (zaliczki, kwota podatku) lub deklarowania podatków (określone zeznanie PIT 28, 36L, 36 , CIT 8, decyzja).

Różnice widoczne są też w poziomie stawek podatkowych (kwotowe, ryczałtowe, liniowe i progresywne) i ustalaniu podstawy opodatkowania (dochód, przychód).

Odmienne są też obowiązki związane z gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji podatkowych i księgowych (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, imienna karta przychodów dla zatrudnionego pracownika, wykaz zatrudnionych itp.).

Pamiętaj! Obowiązki z tym związane zawsze możesz przekazać do biura rachunkowego. Wystarczy, że z biurem podpiszesz umowę.

Natomiast zadaniem poradnika jest pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej uwzgledniając jej formę prawną oraz towarzyszące temu okoliczności. W rezultacie poradnik powinien pozwolić dokonać samodzielnego wyboru pomiędzy jedną z niżej wymienionych form opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osobę fizyczną lub wspólnika spółki osobowej albo też osobę prawną (spółki kapitałowe):

Informacje na temat działalności zarobkowej w tym rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym zawarte są w poradnikach poświęconych zakładaniu działalności gospodarczej.

Uwaga
Zadaniem poradnika jest przedstawienie wszystkich dostępnych form opodatkowania po uwzględnieniu wyborów dokonanych przez użytkownika portalu. Poradnik nie stanowi rekomendacji w kwestii przyjęcia określonych form opodatkowania.