Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady wydawania interpretacji podatkowych – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
W tym poradniku dowiesz się:

· jakie są rodzaje interpretacji,
· jak mogą ci pomóc,
· jak je uzyskać.

Wniosek i korzyści

Możesz złożyć wniosek o interpretację podatkową, jeśli masz wątpliwości:

· jak stosować prawo podatkowe,
· czy dobrze je rozumiesz,
· ponieważ urzędy wydają różne decyzje lub stanowiska (interpretacja ogólna).

Interpretacje pozwalają zmniejszyć ryzyko podatkowe, gdy nie jest oczywiste, jak należy postąpić, szczególnie jeśli organy podatkowe różnie interpretują te same przepisy.

Rodzaje interpretacji

Są trzy rodzaje interpretacji podatkowych:

· indywidualna,
· indywidualna na wspólny wniosek,
· ogólna.

Interpretacje indywidualne (również na wspólny wniosek) mogą dotyczyć:

· stanu obecnego,
· zdarzenia przyszłego.

Osoby lub firmy, które wystąpiły o tę interpretację powinny się do niej zastosować. Nie mają jednak takiego obowiązku.

Interpretacje ogólne są wydawane, żeby zapewnić jednolite stosowanie prawa, jeśli organy podatkowe różnie traktują takie same sprawy.

Uzasadnienie wniosku

Zarówno wniosek o interpretację ogólną jak i indywidualną trzeba uzasadnić.

Wniosek o interpretację ogólną musi wskazywać przykłady niejednolitego stosowania prawa podatkowego w określonych :

· decyzjach,
· postanowieniach,
· interpretacjach indywidualnych.

Jeśli składasz wniosek o interpretację indywidualną, masz obowiązek wyczerpująco przedstawić:

· stan obecny albo zdarzenie przyszłe,
· własne stanowisko w sprawie oceny prawnej.

To wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i znajomości prawa.

Jeśli wniosek nie zawiera tych elementów, urząd (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) go nie rozpatrzy.

Interpretacja nie może szkodzić

Interpretacje indywidualne (ale nie ogólne) podlegają zasadzie nieszkodzenia. Dotyczy ona sytuacji, gdy zastosowałeś się do interpretacji, a potem nastąpiła jej:

· zmiana,
· wygaśnięcie,
· uchylenie przez sąd.

Wtedy zgodnie z tą zasadą urząd skarbowy nie wszczyna postępowania karnego skarbowego i nie nalicza odsetek za zwłokę. Dotyczy to również sytuacji, gdy interpretacja nie była brana pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej.

Objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe to praktyczne wyjaśnienia przepisów podatkowych z przykładami, które tworzy i publikuje ministerstwo finansów.

Co ważne, stosując się do nich można otrzymać taką samą ochronę (np. przed karami i odsetkami) jak przy interpretacji indywidualnej.

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorca nie ma wpływu na wydawanie objaśnień podatkowych, ten poradnik ich nie omawia.