Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie podatku wspólnie z małżonkiem przy działalności

Prowadzisz działalność gospodarczą i pozostajesz w związku małżeńskim? Zastanawiasz się czy możesz rozliczać się razem ze swoim małżonkiem? Wszystko zależy od tego jaką formę opodatkowania wybrałeś dla swojej firmy. Możliwość wspólnego rozliczania się małżonków zależy bowiem od formy opodatkowania przedsiębiorcy. 

Skala podatkowa i rozliczanie z małżonkiem

W przypadku opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej 17% lub 32%, można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to możliwe również wtedy, gdy jeden z małżonków w danym roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej albo osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Wspólne rozliczenie jest możliwe gdy przez cały rok podatkowy:

  • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim
  • istnieje małżeńska wspólność majątkowa
  • żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Pamiętaj! Nawet jeśli w ciągu roku podatkowego straciłeś prawo lub zaprzestałeś z innych względów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i przeszedłeś na opodatkowanie wg zasad ogólnych, to nie będziesz mógł się rozliczać wspólnie z małżonkiem w tym roku podatkowym.

Podatek liniowy i rozliczanie z małżonkiem

Jeżeli rozliczasz dochody ze swojej działalności podatkiem liniowym, stałym 19%, to nie możesz rozliczać się z urzędem skarbowym wraz ze swoim małżonkiem. Nie ma tu znaczenia, czy małżonek uzyskał dochód czy też nie (bez względu na brak przychodu ze źródła działalności lub jej zawieszenia).

Uwaga! W razie utraty prawa do podatku liniowego w trakcie roku możesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Jest to jedyna możliwość. Konieczna jest jednak korekta zaliczek na podatek dochodowy obliczonych według skali podatkowej od początku roku. Dopiero wtedy możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i rozliczanie z małżonkiem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia wspólne rozliczenie się małżonków, bez względu na brak osiągniętego przez małżonka przychodu.

Jedynym wyjątkiem jest opodatkowanie ryczałtem przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa i rozliczanie z małżonkiem

Nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Jak wspólnie z małżonkiem się rozliczyć z podatku z działalności

Wspólne rozliczanie jest opłacalne szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków osiąga dochody opodatkowane stawką 32% (czyli uzyskał roczny dochód powyżej 85 528 zł), a drugi małżonek stawką 17% albo nie osiąga dochodów wcale.

Jeśli chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-36 (dla przedsiębiorcy). W formularzu musisz zaznaczyć opcję wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Uwaga! Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe nawet w przypadku, gdy twoja działalność poniosła stratę. W takim przypadku podatek należy obliczyć od łącznych dochodów małżonków, które zostały pomniejszone o straty z lat ubiegłych przez każdego z tych małżonków z osobna. Przy łącznym opodatkowaniu nie można odejmować straty jednego z małżonków od dochodu drugiego.

Czy ta strona była przydatna?