Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Zakładasz lub masz firmę i chcesz wybrać rozliczenie liniowe? Przewidujesz, że osiągniesz duże dochody? A może masz np. pasieki lub uprawy w szklarniach? W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej możesz opodatkować dochód stałą stawką 19% (tzw. podatkiem liniowym). Aby móc skorzystać z tej możliwości, złóż oświadczenie o wyborze takiego sposobu rozliczenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

Jeśli wybierzesz podatek liniowy, to twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką w wysokości 19%. Jest to stała stawka. To oznacza, że nie zmieni się ona w zależności od wysokości dochodu.

Opodatkowanie podatkiem liniowym możesz wybrać, jeśli prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. W tym przypadku dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg.

Wybierz opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzisz swoją działalność
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej
 • partnerem spółki partnerskiej
 • komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Słowniczek

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Działy specjalne produkcji rolnej – obejmują: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w toku podatkowym
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli złożysz oświadczenie po terminie, to nie skorzystasz z tego sposobu opodatkowania. W takim przypadku pozostaje ci opodatkowanie według skali podatkowej.

Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia twojego oświadczenia, ponieważ urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Złóż wniosek elektronicznie, gdy:

 • otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą (CEIDG-1)
 • masz już działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania (CEIDG-1)

Skorzystaj z elektronicznego formularza CEIDG, również wtedy, gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w toku podatkowym
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie i to kończy sprawę.

Warto wiedzieć

Podatek liniowy w kolejnych latach – rezygnacja, zmiana rodzaju opodatkowania 

Twoja decyzja o wyborze rozliczenia liniowego jest ważna także w kolejnych latach. Nie musisz składać oświadczenia co roku, jeśli chcesz nadal rozliczać się liniowo. Możesz jednak zrezygnować lub zmienić rodzaj opodatkowania. W takim przypadku złóż do urzędu:

 • zawiadomienie o rezygnacji z rozliczenia liniowego. Wówczas obowiązywać cię będzie skala podatkowa (stawka 17 lub 32%)
 • wniosek o kartę podatkową lub oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zawiadomienie o rezygnacji złóż do:

 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej
 • końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego

Zeznanie PIT-36L

Jeśli wybierzesz opodatkowanie stawką 19%, to roczne rozliczenie podatku dochodowego złóż na formularzu PIT-36L. Zeznanie złóż do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Musisz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej.

Zrób to, jeśli prowadzisz działalność:

 • samodzielnie i jesteś wspólnikiem spółki cywilnej
 • jesteś wspólnikiem kilku spółek cywilnych

Utrata prawa do opodatkowania liniowego

Możesz stracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym. Dzieje się tak, gdy uzyskasz z prowadzonej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług dla byłego lub obecnego pracodawcy. Utrata prawa odnosi się do sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą samodzielnie lub masz spółkę, która nie posiada osobowości prawnej (np. cywilną). Ograniczenie to dotyczy przedsiębiorców zatrudnionych wcześniej w tym samym roku podatkowym w ramach stosunku pracy (np. na umowę o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy (np. spółdzielcza umowa o pracę). Jeśli utracisz prawo do rozliczania liniowego, musisz obliczyć zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku przy zastosowaniu skali podatkowej. Jeśli zaliczki tak obliczone będą większe od zaliczek zapłaconych, zapłacisz odsetki za zwłokę od tej różnicy.

Brak możliwości wspólnego opodatkowania

Jeśli wybierzesz podatek liniowy i dodatkowo osiągasz inne przychody np. ze stosunku pracy, nie możesz skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem – nie ma znaczenia, że przez cały rok nie osiągniesz przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym albo zawiesisz działalność.

Opodatkowanie dla przedsiębiorstwa w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku stosuje rozliczenie liniowe, jeśli takim opodatkowaniem objęte były dochody zmarłego przedsiębiorcy w tym roku podatkowym, w którym on zmarł. Przedsiębiorstwo w spadku stosuje podatek liniowy do końca tego roku podatkowego.

Czy ta strona była przydatna?