Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane firmy w CEIDG

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zmieniły się twoje dane? Pamiętaj o aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli w rejestrze, w którym zarejestrowana jest twoja firma.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG podajesz szereg informacji identyfikujących cię jako przedsiębiorcę. Informacje te mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu trwania twojej działalności. Przykładowo, możesz zdecydować się na zmiany w przedmiocie działalności, zmienić nazwisko czy zrezygnować ze stałego miejsca prowadzenia firmy na rzecz pracy mobilnej. W takich przypadkach konieczne będzie zaktualizowanie danych w rejestrze CEIDG.

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG złóż w sytuacji, gdy zaszły zmiany w zakresie:

 • twoich danych osobowych lub obywatelstwa
 • nazwy twojej działalności gospodarczej
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania
 • danych kontaktowych twojej firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu)
 • adresu skrzynki ePUAP
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD
 • daty rozpoczęcia działalności
 • danych zarządcy sukcesyjnego
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym - o ile są wymagane
 • małżeńskiej wspólności majątkowej

Jeśli chcesz przerwać (zawiesić) prowadzenie działalności gospodarczej skorzystaj z usługi dotyczącej zawieszenia. Jeśli zdecydujesz się ją wznowić, możesz to również zrobić przez internet korzystając z usługi wznowienia działalności. W przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności skorzystaj z usługi wykreślenia działalności z CEIDG.

Korzystając z opcji zmiany danych w CEIDG, możesz też zgłosić:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę we wpisie do CEIDG możesz złożyć przez internet. Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

 • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejszym sposobem złożenia wniosku jest przygotowanie go i podpisanie online. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Jeśli nie masz jeszcze konta na stronie CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji.

 • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie chcesz korzystać z opcji podpisywania elektronicznego możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Przygotuj wniosek o zmianę danych w CEIDG przez telefon

Jeśli chcesz zmienić dane we wpisie, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Złóż wniosek osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy zmianie treści wpisu w CEIDG.

 • Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Dokumenty

Termin

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

System teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię, jeżeli przygotowany lub złożony wniosek online jest niepoprawny.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Dane twojej firmy zostaną zmienione w CEIDG

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o zmianach w twojej firmie do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia).

Aby uzyskać swój aktualny wpis w CEIDG odszukaj go w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF. Pamiętaj, że urzędy nie mogą domagać się od ciebie przekaznia zaświadczenia o wpisie do CEIDG.

Termin

Zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, jeśli jest to jedyny twój wniosek przetwarzany w danym momencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Czy ta strona była przydatna?