Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kara za brak rejestracji VAT

Gdy stajesz się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, powinieneś we właściwym urzędzie skarbowym powinieneś dokonać zgłoszenia. A co jeśli nie spełnisz tego obowiązku? Należy rozróżnić dwa przypadki.

Pierwszy to sytuacja, kiedy nie złożysz wniosku, ale zachowujesz się jak podatnik VAT czynny – składasz deklaracje podatkowe VAT-7 albo VAT-7K i wpłacasz należny podatek VAT na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Uwzględniasz też w deklaracjach VAT naliczony (pomniejszając kwotę wpłaty o zapłacony z faktur zakupowych podatek).

W takim przypadku organy podatkowe pozwalają złożyć z datą wsteczną formularz rejestracyjny VAT-R. Ponieważ składałeś deklaracje i rozliczałeś należny podatek, nie doszło do uszczuplenia należności budżetowych.

Jeżeli zatem jako przedsiębiorca spełniasz warunki bycia podatnikiem podatku VAT – wykonujesz samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel i rezultat, jesteś podatnikiem VAT czynnym.

Powyżej zaprezentowane stanowisko jest bardzo korzystne dla podatników, zdarzają się jednak przypadki, kiedy urząd ze względu na brak rejestracji kwestionuje prawo do odliczenia VAT naliczonego (zapłaconego z faktur zakupowych).

Drugi przypadek, to brak rejestracji mimo takiego obowiązku. Dotyczy on przedsiębiorców rozpoczynających działalność (tych, którzy bez względu na obrót muszą rejestrować się jako czynni podatnicy VAT) oraz tych, którzy przekroczyli limit zwolnienia (wartość sprzedaży do 200 tys. zł) i nie dokonali rejestracji.

W takim przypadku, ponieważ jako podatnik wystawiasz faktury w kwocie brutto (dawniej rachunki) i nie odprowadzasz VAT należnego, narażasz się na kary. Urząd skarbowy może stwierdzić, że nie realizujesz swoich zobowiązań i będzie się domagał zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Brak rejestracji dla celów VAT (połączony z brakiem złożenia deklaracji VAT-7 albo VAT-7K) jest traktowany jako brak ujawnienia podstawy opodatkowania. To przestępstwo karne-skarbowe zagrożone nałożeniem grzywny, a nawet ograniczeniem wolności.

Pamiętaj!

Jeżeli nie masz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny, niezłożenie wniosku VAT-R nie powoduje negatywnych konsekwencji. Jeżeli składasz miesięczne lub kwartalne deklaracje na podatek i wpłacasz należny podatek na indywidualny mikrorachunek podatkowy, masz prawo do odliczania podatku naliczonego i możesz złożyć wstecznie wniosek VAT-R. Jego niezłożenie będzie traktowane jako uchybienie formalne.

Jeżeli masz obowiązek rejestracji na potrzeby VAT (najczęściej po przekroczeniu limitu obrotów) i nie dokonasz rejestracji ani nie będziesz deklarować i wpłacać należnego podatku, grożą ci – oprócz konieczności zapłaty zaległego podatku z odsetkami – również konsekwencje karne.

Czy ta strona była przydatna?