Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odliczanie VAT

Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, masz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że możesz obniżyć kwotę podatku VAT, jaki masz obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego na indywidualny mikrorachunek podatkowy (z wystawionych przez ciebie faktur), o VAT, jaki został przez ciebie zapłacony innym podmiotom (kwota VAT z faktur zakupowych).

VAT możesz odliczyć, jeśli:

  • jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • towary czy usługi, od których chcesz odliczyć VAT, mają związek z wykonywanymi przez ciebie czynnościami opodatkowanymi. Przy zakupach związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT prawo do odliczenia nie przysługuje (nieodliczony VAT stanowi wtedy koszt uzyskania przychodu)
  • posiadasz dokument uprawniający do odliczenia VAT (faktura, dokument celny). Nie uprawniają cię do odliczenia dokumenty wystawione przez podmiot nieistniejący, dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu, albo zwolnione od podatku, stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane czy wreszcie podające kwoty niezgodne z rzeczywistością albo w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze
  • wydatek nie dotyczy towarów/usług, wobec ustawa ogranicza możliwość odliczenia VAT (np. usługi noclegowe i gastronomiczne).

Podobnie, jak w kwestii zaliczania wydatków do kosztów firmy, możliwość odliczania VAT może się różnić w indywidulanych przypadkach.

Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z:

W jakim momencie mogę odliczyć VAT?

Nie możesz odliczyć VAT w dowolnym momencie. Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (chodzi tu obowiązek po stronie sprzedawcy towarów, a nie Twojej, najczęściej chodzi tutaj o datę sprzedaży towaru lub usługi, ale w niektórych przypadkach może być to data wystawienia faktury). Dodatkowo, odliczenia możesz dokonać nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymasz fakturę. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków czy rat.

Warunkiem odliczenia VAT jest więc:

  • powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz
  • posiadanie przez Ciebie faktury dokumentującej zakup.

VAT możesz odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym otrzymasz fakturę lub w jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Przy czym okresem może być miesiąc lub kwartał, zgodnie z wybraną przez ciebie formą rozliczeń.

Przy rozliczaniu podatku VAT, zwróć szczególną uwagę na datę otrzymania dokumentu. Zdarza się, że faktury wystawiane pod koniec miesiąca wpływają dopiero w następnym miesiącu. VAT możesz odliczyć dopiero w momencie otrzymania faktury (czyli okresem rozliczeniowym jest miesiąc otrzymania przez ciebie faktury, a wykażesz ją w deklaracji składanej do 25. dnia następnego okresu podatkowego – miesiąca albo kwartału), a nie w terminie jej wystawienia przez sprzedawcę.

Jeżeli nie skorzystałeś z możliwości z szansy na odliczenie VAT w okresie, w którym otrzymałeś fakturę, albo w jednym z dwóch kolejnych i chcesz zrobić to później musisz złożyć korektę deklaracji za okres, w którym faktura została otrzymana. Masz prawo do odliczenia VAT do 5 lat wstecz.

Należyta staranność

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT.

Zobacz:

Odliczanie VAT z faktur za media i usługi telekomunikacyjne

Obecnie faktury za media i usługi telekomunikacyjne rozlicza się na zasadach ogólnych – nabywca usługi ma prawo do odliczenia za okres, w którym otrzymał fakturę, pod warunkiem, że u sprzedającego powstał obowiązek podatkowy.

Odliczanie VAT z faktur od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

Jeśli chcesz odliczyć VAT od faktury wystawionej przez małego podatnika, możesz to zrobić dopiero po uregulowaniu należności (całości lub części) na jego rzecz (nawet jeśli posiadasz fakturę). Mimo iż faktura została już wystawiona, obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powstaje dopiero z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Odliczenie i zwrot podatku - sytuacje życiowe

Czy ta strona była przydatna?